DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Rà soát kỹ các chỉ tiêu an sinh xã hội

26-03-2014 08:16
Kinhtedothi - Sáng 25/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã làm việc với Sở LĐTB&XH Hà Nội về triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014.  Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Sở LĐTB&XH chú trọng đến chất lượng công việc, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ và có giải pháp cụ thể cho từng vấn đề. Trước mắt, Sở cần tập trung và chỉ đạo việc rà soát lại hồ sơ người có công với cách mạng, bảo đảm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đến đúng người và đúng chính sách. Xử lý nghiêm những trường hợp đã có kết luận sai phạm và trách nhiệm của người gây ra những sai phạm trong quá trình công nhận chế độ người có công. Đẩy mạnh việc khảo sát nhu cầu về học nghề và giải quyết việc làm, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, không chạy theo số lượng mà đi sâu vào chất lượng lao động được đào tạo. Cùng với việc xây dựng đề án nâng cao năng lực sàn giao dịch việc làm, Sở cần chú trọng mở rộng thị trường lao động, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tập trung tìm giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo theo hướng bền vững; giảm số vụ tai nạn lao động, cháy nổ...  
Kinhtedothi - Sáng 25/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã làm việc với Sở LĐTB&XH Hà Nội về triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Sở LĐTB&XH chú trọng đến chất lượng công việc, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ và có giải pháp cụ thể cho từng vấn đề. Trước mắt, Sở cần tập trung và chỉ đạo việc rà soát lại hồ sơ người có công với cách mạng, bảo đảm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đến đúng người và đúng chính sách. Xử lý nghiêm những trường hợp đã có kết luận sai phạm và trách nhiệm của người gây ra những sai phạm trong quá trình công nhận chế độ người có công. Đẩy mạnh việc khảo sát nhu cầu về học nghề và giải quyết việc làm, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, không chạy theo số lượng mà đi sâu vào chất lượng lao động được đào tạo. Cùng với việc xây dựng đề án nâng cao năng lực sàn giao dịch việc làm, Sở cần chú trọng mở rộng thị trường lao động, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tập trung tìm giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo theo hướng bền vững; giảm số vụ tai nạn lao động, cháy nổ...

 
TAG: