Thi đua đến đâu khen thưởng đến đó, tránh hiện tượng “chạy”

Thi đua đến đâu khen thưởng đến đó, tránh hiện tượng “chạy”

Kinhtedothi- Ngày 23/10, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đa số ý kiến đại biểu đồng thuận với việc sửa đổi Luật này với mong muốn việc khen thưởng phải khuyến khích được các cá nhân, tập thể tích cực làm việc hiệu quả và việc thi đua phải thực chất, tránh hình thức.