Chiến lược dài hạn đi cùng với xây dựng chuỗi sản phẩm

Chiến lược dài hạn đi cùng với xây dựng chuỗi sản phẩm

Kinhtedothi - Việc ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi đang được Hà Nội quan tâm triển khai. Đây là biện pháp mang lại hiệu quả về phòng chống dịch bệnh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, bền vững, TP cần có kế sách dài hơi đầu tư tổng thể.