DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

14-01-2014 15:11
Kinhtedothi - Ngày 14/1, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.
Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Hữu Nghĩa, trong năm 2013, Sở đã tích cực xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cụ thể, Sở đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về cấp sổ đỏ, đăng ký biến động đất đai cho các tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội. Đóng góp cho quyết định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xem kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Sở tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai trong giải quyết các thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục. Tích cực phối hợp cùng các sở, ngành thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án, cấp phép quy hoạch. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Sở. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc cấp sổ đỏ cho các tổ chức trên địa bàn TP.

Sở đôn đốc các quận, huyện, thị xã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp TP. Đến nay, đã thẩm định 27/29 quy hoạch, trình UBND TP đã phê duyện 16 quy hoạch sử dụng đất các quận, huyện.

Trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Sở đã thẩm định, trình UBND TP quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 483 dự án với tổng diện tích 776ha, các hồ sơ được thẩm định theo đung quy định của pháp luật. Về công tác xây dựng bảng giá đất, Sở đã phối hợp với Ban GPMB TP hoàn thành GPMB được 200 dự án, diện tích 1.024 ha, đặc biệt một số công trình trọng điểm của TP và T.Ư đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Công tác đăng ký cấp sổ đỏ, tính đến hết năm 2013, TP Hà Nội đã cấp được 1.245.698 sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 99,6% thửa đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp sổ đỏ đạt 95% kế hoạch năm 2013. Đối với tổ chức, đã cấp được 8.099/19.247 thửa đất cần kê khai, cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật, đạt 42%.

Ngoài ra, Sở tăng cường thực hiện công tác thanh, kiểm tra công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước và xả nước vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn TP. Sở đã cấp được 209 giấy phép, trong đó có 36 giấy phép về khai thác nước dưới đất, 179 giấy phép xả nước thải và nguồn nước, ngoài ra còn có giấy phép về khai thác nước dưới đất, giấy phép thăm dò khai thác nước dưới đất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, Sở TN&MT đã tập trung khai thác thực hiện tốt việc thu thuế sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu, tận thu cho ngân sách TP, đảm bảo chỉ tiêu cuối năm. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai có chuyển biến tích cực, những vi phạm nghiêm trọng về đất đai được hạn chế rõ rệt. Năm nay, TP xác định là “Năm trật tự và văn minh đô thị” để giải quyết các tồn tại của đô thị, vì vậy các đơn vị phải tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
TAG: