DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tập trung xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

06-02-2014 10:00
Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, trong năm 2014, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần tập trung xây dựng Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Trong đó, tập trung xây dựng Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của cả nước. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Để đạt được tiến độ đề ra, Tổng cục phải nhanh chóng mở các diễn đàn thảo luận việc xây dựng luật với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện Dự thảo Luật đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia.

 
TAG: