DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tháng 7/2015, đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về khu công nghiệp

03-04-2015 20:45
Kinhtedothi - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trước ngày 1/7/2015.
Trong năm 2014, các KKT, KCN tiếp tục hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đóng góp ngày càng cao vào tăng kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và tạo thêm việc làm mới. Tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT tăng đáng kể. Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường KCN vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng, thực thi pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và cải cách hành chính tiếp tục được các Bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo. Tuy nhiên, hoạt động của các KKT, KCN, CCN vẫn còn những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.
Để đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với KKT, KCN từ Trung ương tới địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý KKT, KCN trong Quý II/2015. Đồng thời xây dựng Chương trình đầu tư công hỗ trợ hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN giai đoạn 2016-2020 theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN có tỷ lệ lấp đầy thấp; kiên quyết xử lý các KCN hoạt động kém hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính giải quyết các vướng mắc liên quan đến tiền thuê đất của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN.

 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng chủ trì tăng cường đoàn kiểm tra và giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở, bố trí quỹ đất cho xây dựng nhà ở cho người lao động trong các KCN, tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân KCN.

Đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014, trong đó có quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của của Ban quản lý KKT, KCN, khu công nghệ cao; và có quy định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN để dành một phần diện tích đất KCN cho việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong KCN theo quy định, trình Chính phủ trước ngày 1/7/2015.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý KCN, khu chế xuất, KKT thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, khu chế xuất, KKT phù hợp với năng lực của từng Ban quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ chế một cửa, tại chỗ tại các Ban quản lý KKT, KCN./.
TAG: