DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành lập Ban công tác tài chính vi mô

19-03-2014 13:06
Kinhtedothi - Ngày 18/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 381/QĐ-TTg về việc...
Kinhtedothi - Ngày 18/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 381/QĐ-TTg về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô.

Theo Quyết định này, Ban công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.

Cụ thể, Trưởng ban Ban công tác là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Ban công tác.

 
Ban công tác có Tổ thường trực giúp việc gồm một số cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô và một số cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức có lãnh đạo là thành viên Ban công tác. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành lập và điều hành Tổ thường trực giúp việc.

Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính vi mô; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Cùng với đó, Ban công tác được quyền đề nghị các Bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính vi mô trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về hoạt động tài chính vi mô.

Ban công tác có các thành viên là lãnh đạo thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Các thành viên Ban công tác gồm lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 và Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 13/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
TAG: