Thủ tướng đồng ý tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 5

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, phương án họp trình Thủ tướng Chính phủ.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, phương án họp trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 5 vào trung tuần tháng 3 tới tại Thành phố Đà Lạt.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, phương án họp trình Thủ tướng Chính phủ.

** Đồng thời được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị lần thứ 15 (CoP15) các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) do một Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn. Hội nghị này diễn ra tại Dohar, Quatar từ ngày 13 đến 25/3/2010.

Kinh tế đô thị cuối tuần