Thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh đã có chỉ đạo Thanh tra TP Hà Nội như vậy tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương điển hình tiên tiến ngành Thanh tra giai đoạn 2010 - 2015, sáng 18/6.

Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Bùi Văn Định cho biết, trong 5 năm qua, Thanh tra TP đã tập trung triển khai toàn diện công tác chuyên môn, hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN). Các đoàn thanh tra triển khai toàn diện trên các lĩnh vực như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành. Ngoài ra, đối với một số trường hợp có dấu hiệu sai phạm hoặc có ý kiến của dư luận và báo chí cũng được kịp thời thanh tra đột xuất để xử lý vi phạm.
Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Từ năm 2010 - 2015, toàn ngành đã triển khai 1.544 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 1.317,9 tỷ đồng và 1.146ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.234,6 tỷ đồng, xử lý khác 83,3 tỷ đồng và lập hồ sơ thu hồi 978ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 183,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 164 tập thể và 187 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ. Từ năm 2010 đến nay, toàn ngành đã tiếp 143.649 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 108.097 đơn các loại, đã giải quyết 10.264 vụ KNTC theo thẩm quyền. Qua giải quyết KNTC, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 82,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi và đưa vào quản lý 137.984m2 đất; trả lại cho người dân 36,5 tỷ đồng và 33.730m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 115 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, thời gian tới, ngành thanh tra TP tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ kế hoạch công tác thanh tra hàng năm. Tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực, như đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, quản lý và sử dụng vốn, thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực môi trường, y tế, VSATTP, trật tự xây dựng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu ngành Thanh tra: "Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cơ sở tổ chức thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra nhằm phòng ngừa tham nhũng. Chú trọng việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Mặt khác, tăng cường quản lý Nhà nước về giải quyết KNTC và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC ở tại cơ sở".

Trong 5 năm qua, Thanh tra TP đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ba năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP; Hai năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ và nhiều Bằng khen của UBND TP. Nhân dịp này, Thanh tra Nhà nước TP Hà Nội đã khen thưởng 62 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 - 2015.