Tiến hành thận trọng, công khai, khoa học và dân chủ

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 8/1, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội.

 

Tiến hành thận trọng, công khai, khoa học và dân chủ - Ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là công việc hệ trọng, cần sự tham gia thực chất của nhân dân-Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định: Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng của quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó, cần phải triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả, nhất là công tác giáo dục, truyền thông đóng vai trò quan trọng để thu hút sự tham gia của nhân dân, làm cho nhân dân hiểu và đóng góp ý kiến một cách thiết thực. Quá trình này phải được tiến hành thận trọng, công khai, khoa học và dân chủ. Đặc biệt, ý kiến của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải được trân trọng lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Khẳng định đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với yêu cầu cao về tính dân chủ và thực chất, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh nêu rõ, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền phải làm cho nhân dân tin tưởng những ý kiến góp ý được trân trọng, được nghiêm túc tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu. Giáo dục ý thức, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhân dân để báo cáo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Đại diện lãnh đạo các địa phương đều khẳng định đang tích cực triển khai, đồng thời, đề nghị Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho ý kiến về việc mở rộng thành phần tham dự hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo tại cấp hành chính thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ sau hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ, lãnh đạo các ngành, các cấp, các địa phương phải khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình một cách cụ thể, chặt chẽ, khoa học. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc để việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả.

Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, chậm nhất đến ngày 20/4/2013, Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và dự kiến những vấn đề cần giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân để chỉnh lý các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; trình Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp xem xét, quyết định.