DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Triển lãm 1.500 tư liệu “Đất nước - 70 năm một chặng đường”

20-08-2015 11:22
Kinhtedothi - Từ 26/8 - 6/9, Thư viện Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) sẽ phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thực hiện Triển lãm tư liệu: “Đất nước - 70 năm một chặng đường” tại Hà Nội.
Triển lãm sẽ dành một phần trang trọng để giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Triển lãm sẽ dành một phần trang trọng để giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Triển lãm trưng bày khoảng 1.500 tư liệu tiêu biểu, bao gồm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, tài liệu số, băng đĩa video… về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thành tựu của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư liệu triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung: Thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng Tháng Tám gồm những tư liệu về cuộc sống bị áp bức, bóc lột của người dân Việt Nam dưới chế độ phong kiến và thực dân; Các phong trào yêu nước kháng Pháp của những chí sĩ và người dân lao động…; Việc thành lập và hoạt động của Mặt trận Việt minh, Đội Việt Nam Tuyên truyên truyền Giải phóng quân…; Các cuộc bãi công tiêu biểu của công nhân các nhà máy, đồn điền chống lại sự bóc lột của tư bản và thực dân.

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: gồm các tư liệu và hình ảnh về diễn biến và không khí sục sôi của những ngày Tổng khởi nghĩa trên khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc: Gồm những tư liệu và hình ảnh chân thực, sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thành tựu 70 năm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước: trưng bày các tư liệu về thành tựu xây dựng Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc…

Triển lãm sẽ cung cấp cho công chúng những tư liệu và hình ảnh đặc sắc, toàn diện về các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám ở các thành phố, tỉnh lỵ trong cả nước; cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự kiện ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; những khó khăn và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong những ngày đầu thành lập; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; những dấu ấn lịch sử quan trọng và những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đất nước sau 70 năm xây dựng và phát triển.
TAG: