DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Vùng Tây Bắc “hút” 1,73 tỷ USD vốn FDI

10-01-2015 08:25
Kinhtedothi - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT cho biết, tính đến đầu năm 2015, vùng Tây Bắc có 106 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn 1,73 tỷ USD. Vốn FDI trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 68 dự án, tổng vốn đầu tư 90,5 triệu USD, tiếp theo là lĩnh vực khai khoáng với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 151,5 triệu USD; đứng thứ 3 là lĩnh vực nghệ thuật vui chơi giải trí với 3 dự án 86 triệu USD.
Kinhtedothi - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT cho biết, tính đến đầu năm 2015, vùng Tây Bắc có 106 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn 1,73 tỷ USD. Vốn FDI trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 68 dự án, tổng vốn đầu tư 90,5 triệu USD, tiếp theo là lĩnh vực khai khoáng với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 151,5 triệu USD; đứng thứ 3 là lĩnh vực nghệ thuật vui chơi giải trí với 3 dự án 86 triệu USD.
TAG: