Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 4/6, Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chủ đề “Năng động, sáng tạo, đoàn kết phát huy truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết tâm xây dựng ngành TN&MT vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”.

 
Đại hội
Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nội
Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của ngành, Sở TN&MT đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hàng năm được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, luôn đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm đạt kết quả cao, góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Công tác cấp sổ đỏ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được TP giao hàng năm. Đặc biệt, lần đầu tiên TP Hà Nội hoàn thành vượt mức cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở và đây được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành TN&MT trong năm 2014. 
Cũng tại Đại hội, Đảng bộ Sở TN&MT đã đặt ra một số nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020: Tiếp tục cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản và môi trường. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ và đảng viên…