DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ban chỉ đạo Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị họp phiên thứ nhất

01-01-2012 00:00
KTĐT - Sáng 16/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, đã họp phiên thứ nhất với các Bộ, ngành, địa phương về triển khai Đề án này.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án, mục đích yêu cầu của Đề án nhằm đánh giá hiện trạng và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp và việc phân biệt bước đầu về chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn theo quy định của Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và các văn bản có liên quan.

Phân tích các yêu cầu đặt ra đối với việc quy định mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chính quyền đô thị, có sự phân biệt rõ với chính quyền nông thôn. Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nhiệm vụ, thẩm quyền phù hợp đối với chính quyền đô thị bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả xây dựng Đề án, đề xuất với Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các quy định cụ thể về chính quyền địa phương trong Hiến pháp và mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị trong Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi).

Theo đó, mục tiêu lớn là xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại để quản lý có hiệu quả công việc của chính quyền. Từ kết quả nghiên cứu của Đề án, xác lập căn cứ lý luận và thực tiễn để hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức hợp lý chính quyền địa phương nói chung. Phân biệt mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn nói riêng theo tinh thần đổi mới được xác định trong Văn kiện Đại hội X và XI của Đảng.

Thảo luận, cho ý kiến về Đề cương đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, nhiều đại biểu tán thành việc thí điểm nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn trong điều kiện hiện nay nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với chính quyền đô thị và nông thôn.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng do Ban Bí thư chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Vì thế, các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và thời gian, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là đối với các nội dung nghiên cứu, xây dựng nhằm bảo đảm đúng tiến độ trình cấp có thẩm quyền vào cuối quý 4/2012.

Tuy nghiên cứu thí điểm tổ chức chính quyền đô thị nhưng cần kết hợp và bảo đảm tính thống nhất với tiến trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó, tập trung đánh giá thực trạng, mô hình hiện nay để đề xuất mô hình chính quyền đô thị mới. đánh giá mạnh mẽ, đầy đủ, nhiều khía cạnh hiện nay.

Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu, Cơ quan thường trực cần tiếp thu đầy đủ về  cơ cấu đề cương, số lượng chuyên đề nghiên cứu, nên để các địa phương hoàn thiện chuyên đề, nhất là kết quả khảo sát, nghiên cứu của các thành phố lớn trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, tập trung phạm vi nghiên cứu ở các thành phố trực thuộc Trung ương. Về phương án, nên đưa ra một số phương án, có đánh giá, phân tích cụ thể để các thành viên, bộ ngành, địa phương, nhà khoa học... Cho ý kiến, phân tích nhằm nâng cao chất lượng Đề án.

 * Phiên họp cũng đã phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và các nội dung của Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị.
TAG: