DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội có thêm 3 Phó Trưởng ban

Hà Thanh
25-11-2019 11:21
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội có thêm 3 Phó Trưởng ban là Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở TT&TT và Giám đốc Sở Nội vụ.
Tin liên quan
Đây là thông tin vừa được UBND TP Hà Nội đưa ra tại Quyết định số 6218/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội.
Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ Nguyễn Ngọc Kỳ là 1 trong 3 Phó trưởng ban mới
Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội có Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý và 3 Phó Trưởng ban chỉ đạo là Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở TT&TT và Giám đốc Sở Nội vụ.
Cùng với đó, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội còn có các Ủy viên gồm: Giám đốc Công an TP Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Giám đốc các Sở trực thuộc UBND TP; Giám đốc các Ban quản lý dự án (đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội; đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội; đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội; đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường TP Hà Nội); Giám đốc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Cục trưởng các Cục: Thuế TP Hà Nội, Thống kê TP Hà Nội, Hải quan TP Hà Nội; và Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội.
Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.
Văn phòng UBND TP là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của Ban chỉ đạo; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan dự thảo, trình Trưởng ban chỉ đạo ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo; trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo, Lãnh đạo tổ công tác giúp việc; phê duyệt danh sách thành viên tổ công tác.
Phó Chánh Văn phòng UBND TP phụ trách CNTT được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội. Tổ công tác giúp việc đặt tại Văn phòng UBND TP.
Tổ công tác có các tổ phó gồm lãnh đạo Sở TT&TT phụ trách CNTT, lãnh đạo Sở Tư pháp phụ trách hành chính tư pháp, lãnh đạo Sở Nội vụ phụ trách cải cách hành chính. Tổ công tác giúp việc còn có các thành viên là lãnh đạo cấp phòng của các sở, ngành có lãnh đạo tham gia thành viên Ban chỉ đạo và đơn vị liên quan.