DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Báo Kinh tế & Đô thị triển khai quy định đánh giá cán bộ, người lao động hàng tháng

Trần Hà
30-05-2018 07:40
Kinhtedothi - Chiều 29/5, Báo Kinh tế & Đô thị đã triển khai Quyết định số 3814-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lao động hợp đồng, người lao động (NLĐ) trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Trong đó nhấn mạnh mục đích, yêu cầu; tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng tháng và chỉ rõ khung tiêu chí xếp loại thi đua.
Tin liên quan
Lãnh đạo báo yêu cầu toàn thể CBCCVC, NLĐ phải xây dựng lịch công tác từng tuần, từng tháng, từng quý trên cơ sở phân công rõ người (chủ trì, tham mưu, phối hợp), rõ việc, rõ tiến độ. Căn cứ trên cơ sở kết quả công việc và các yếu tố theo quy định sẽ là căn cứ đề đánh giá thi đua hàng tháng. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng của CBCCVC, NLĐ là căn cứ để bình xét khen thưởng và là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.
Trong thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị cũng đã thực hiện đánh giá thi đua hàng tháng với toàn thể CBCCVC, NLĐ trên cơ sở chấm thang điểm 100, dựa trên kết quả chuyên môn, chấp hành kỷ cương, ý thức trách nhiệm…
Theo lãnh đạo báo, trên cơ sở Quy định Khung tiêu chí của Thành ủy, báo sẽ điều chỉnh bảng chấm điểm phù hợp với tiêu chí chung của TP, để làm căn cứ đánh giá, xếp loại CBCCVC, NLĐ tháng. Trong đó, bao gồm 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng. Việc xếp loại hàng tháng sẽ theo đúng quy định tỷ lệ được đánh giá, xếp loại A không quá 30% tổng số CBCCVC, NLĐ hợp đồng được xếp loại.