DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bảo tồn Khu di tích tâm linh thời Lý tại khu khảo cổ học Vườn Hồng

Tuấn Anh
04-12-2016 19:18
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã ký ban hành văn bản số 6861/UBND-KGVX về chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích tâm linh thời Lý tại khu khảo cổ học Vườn Hồng.
Tin liên quan

Văn bản nêu rõ, UBND TP nhận được tờ trình của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích tâm linh thời Lý tại khu khảo cổ học Vườn Hồng và văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích tế lễ Trời - Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý tại khu vực khảo cổ học Vườn Hồng.

Di tích tế lễ Trời - Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý tại khu vực khảo cổ học Vườn Hồng là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc tổng thể của Hoàng Thành Thăng Long; di tích thuộc lô E - khu khảo cổ học Vườn Hồng trong phạm vi ô lưới tọa độ Hoàng Thành Thăng Long, phía Đông, phía Nam và phía Tây đã phát lộ, phía Bắc trong vách hố khai quật thuộc ranh giới xây dựng gara ngầm của công trình Nhà Quốc hội.

Về việc này, UBND TP đồng ý đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chấp thuận tích hợp Di tích tế lễ Trời - Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý tại khu vực khảo cổ học Vườn Hồng cùng với việc nghiên cứu, thiết kế, lập dự án chỉnh trang toàn bộ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long theo chỉ đạo của UBND TP tại Thông báo số 411/TB-UBND ngày 17/10/2016 và Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10576/VPC-KGVX ngày 31/12/2014 của Văn phòng Chính phủ.

UBND TP giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao làm việc với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thực hiện việc lập hồ sơ khoa học báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch quyết định xếp hạng di tích theo quy định.

Đồng thời Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất thực hiện công tác bảo tồn cấp thiết Di tích tế lễ Trời - Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý tại khu vực khảo cổ học Vườn Hồng (nếu cần thiết) từ nguồn chi thường xuyên (nguồn vốn sự nghiệp) theo đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP Hà Nội.