DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết Chương trình 01-CTr/TU

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
14-10-2019 18:01
Kinhtedothi - Chiều 14/10, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” đã tiến hành giao ban quý III/2019 nhằm thảo luận về Báo cáo tóm tắt triển khai thực hiện và tờ trình chuẩn bị hội nghị tổng kết chương trình.
Tin liên quan
  • Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Phát huy đại đoàn kết, cải thiện vị thế của đồng bào dân tộc Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Phát huy đại đoàn kết, cải thiện vị thế của đồng bào dân tộc
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận tại hội nghị.
Trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh khẳng định, nhận thức chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình bằng các đề án, đề tài, chuyên đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP. Trong triển khai thực hiện, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. 
Dự thảo Báo cáo chỉ rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tình hình thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề liên quan, các nội dung cụ thể của chương trình; chỉ rõ 5 hạn chế, yếu kém, 3 nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều khẳng định, Chương trình 01-CTr/TU có khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay việc thực hiện chương trình đã đạt được kết quả cao. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Chương trình đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị Báo cáo phải phân tích rõ hơn các hạn chế, yếu kém; bổ sung nội dung đánh giá chung; bổ sung các bài học kinh nghiệm. Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, báo cáo cần thu gọn lại, đi sâu vào những phân tích, đánh giá về kết quả, những hạn chế, khó khăn. Các số liệu cụ thể nên đưa vào phụ lục. Trong đó, chú ý phân tích làm rõ 6 chỉ tiêu có so sánh với đầu nhiệm kỳ; các số liệu minh chứng cho từng mặt công tác…
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo cả về nội dung và hình thức. Trong đó hình thức phải ngắn gọn hơn. Nội dung phải cô đọng, tránh dàn trải, phải làm toát lên được những kết quả nổi bật từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Số liệu trong báo cáo phải được cập nhật, thống nhất với các báo cáo liên quan khác của TP. Dự thảo Báo cáo phải đi sâu phân tích bảo đảm thực chất, thuyết phục những mặt làm được, làm rõ từng hạn chế, yếu kém, rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Ngoài báo cáo chung, cần có phụ lục cung cấp các số liệu chi tiết, cụ thể, thuyết phục; trong đó cần đưa kết quả nghiên cứu 8 đề tài khoa học mà TP đã chỉ đạo thực hiện.
Nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/TU từ nay đến hết năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp như triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU phải thực hiện thận trọng, từng bước vững chắc, không được nóng vội. Đặc biệt, chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết Chương trình 01-CTr/TU theo hướng gộp với tổng kết Chương trình số 05-CTr/TU và Chương trình số 07-CTr/TU.