DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Làm tốt phần dự báo trong các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình 20-CTr/TU

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
27-06-2019 17:23
Kinhtedothi - Chiều 27/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp phiên định kỳ, đánh giá sơ bộ kết quả nghiên cứu một số đề tài của Chương trình.
Tin liên quan
Chương trình số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Tham dự phiên họp còn có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; các chuyên gia, nhà khoa học, chủ nhiệm 8 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình số 20-CTr/TU.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp định kỳ của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU. 
4 đề tài vượt tiến độ
Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU, Giám đốc Sở KH&CN Lê Ngọc Anh cho biết, ngay sau cuộc họp của Ban Chủ nhiệm ngày 26/2/2019, Sở đã chủ động hướng dẫn các đơn vị chủ trì các đề tài tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp, nhận xét của thành viên Ban Chủ nhiệm và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy.
Tháng 4/2019, Sở KH&CN đã thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá và đôn đốc kết quả thực hiện, trên cơ sở đó đã kịp thời tư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, Sở KH&CN hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài xây dựng báo cáo tổng hợp số liệu các nội dung nghiên cứu phục vụ Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP...
Ngay trong tháng 6/2019, 4 đề tài đã được triển khai vượt tiến độ đề ra (tháng 9/2019), hoàn thành công tác nghiên cứu. Đó là các đề tài được 4 đơn vị sau đây chủ trì: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Sở Nội vụ và Sở NN&PTNT.
Các đề tài đó gồm: Đề tài số 01 “Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề tài số 02 “Đánh giá công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng, giải pháp xây dựng “chính quyền điện tử”, “thành phố thông minh”; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề tài số 03 “Đánh giá nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và  Đề tài số 06 “Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.
Đưa ra các giải pháp mới nhằm phát triển Thủ đô
Sau khi chủ nhiệm 4 đề tài báo cáo về tiến độ chi tiết, những nội dung chính của từng đề tài, cho ý kiến góp ý, các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu và chất lượng nội dung từng đề tài. Tuy nhiên, các chuyên gia, nhà khoa học góp ý về nhiều vấn đề nhằm giúp hoàn thiện từng đề tài, bảo đảm chất lượng, được nghiệm thu đạt kết quả cao ngay từ cấp cơ sở.  
Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí tham gia nghiên cứu các đề tài; biểu dương Sở KH&CN đã cùng với chủ nhiệm các đề tài đã tháo gỡ khó khăn, giải quyết được khối lượng công việc lớn. 4 đề tài đã hoàn thành công tác nghiên cứu, đạt được yêu cầu chất lượng, tiến độ. Ban chủ nhiệm nhất trí để chủ nhiệm các đề tài bắt đầu chỉ đạo thực hiện các quy trình nghiệm thu. Bí thư Thành ủyyêu cầu chủ nhiệm các đề tài tiếp thu nghiếm túc ý kiến của các thành viên Ban chủ nhiệm, hoàn chỉnh nội dung, lưu ý hoàn thiện kết cấu, chắt lọc các nội dung bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu.
Nhấn mạnh phải đầu tư làm tốt hơn phần dự báo, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ nhiệm các đề tài lấy mốc dự báo là tầm nhìn đến năm 2045, từ đó đưa ra các giải pháp mới đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chủ trì 4 đề tài còn lại phải phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra, muộn nhất là trong tháng 9/2019.