DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Một số trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đúng quy định

Linh Chi
12-10-2019 11:15
Kinhtedothi-Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hồ sơ lãnh đạo cấp vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (1 trường hợp thuộc Bộ KH&ĐT, 3 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê), 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ...
Theo tin từ Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL); tuyển dụng công chức, viên chức (CCVC); bổ nhiệm CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 1/1/2016-28/2/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
Theo đó, tại thời điểm thanh tra, Bộ KH&ĐT còn 11 ĐVSNCL chưa tự chủ hoàn toàn có số lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số người làm việc được Bộ KH&ĐT giao, 2 đơn vị có 4 LĐHĐ 68 được hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương, 4 đơn vị sử dụng 17 LĐHĐ 68 không đúng loại công việc.
Thanh tra cho thấy, năm 2017, Bộ KH&ĐT ủy quyền cho Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức (kết quả tuyển được 332 người); 1 kỳ thi xét tuyển công chức với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị miền núi, hải đảo (tuyển được 36 người); 5 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong đó có TCTK  tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức (tuyển được 64 người). Nhìn chung, các trường hợp được tuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và quy định khác của Bộ KH&ĐT, của các đơn vị; song còn có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi. Đặc biệt, thanh tra cho thấy, việc tổ chức kỳ thi chưa đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ, nội dung thông báo tuyển dụng, thời gian thành lập hội đồng tuyển dụng, số lượng và tiêu chuẩn thành viên ban giúp việc, bố trí giám thị…, nhất là việc chấm thi, tổng hợp điểm có 4 bài thi được sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng (1 trường hợp đã thôi việc tháng 1/2018 và 3 trường hợp thôi việc tháng 7/2019).
 
Đáng chú ý, trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ tại Bộ KH&ĐT, kết quả thanh tra nêu rõ: Hồ sơ lãnh đạo cấp vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (1 trường hợp thuộc Bộ KH&ĐT, 3 trường hợp thuộc TCTK); 37 trường hợp thuộc TCTK chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C (1 trường hợp của đơn vị thuộc Bộ, 24 trường hợp ở đơn vị thuộc TCTK) theo quy định của Bộ KH&ĐT, của TCTK. Đồng thời, hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương có 16 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ; 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ (các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc TCTK). Ngoài ra, có đơn vị không thực hiện kê khai lý lịch theo mẫu 2C và khai tài sản khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 4 lãnh đạo cấp phòng nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; hồ sơ 2 lãnh đạo cấp phòng không có tài liệu thể hiện việc tuyển dụng; 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.
Trong một số trường hợp, hồ sơ bổ nhiệm lại không có tài liệu thể hiện việc tổ chức hội nghị tập thể công chức của phòng, ban nơi nhân sự bổ nhiệm lại công tác để lấy phiếu tín nhiệm; không có tài liệu riêng thể hiện việc thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng nhận xét, đánh giá, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại; 94 trường hợp bổ nhiệm lại chậm, trong đó 1 trường hợp chậm 5 năm.
Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra, các vụ và tương đương trực thuộc Bộ thực hiện số cấp phó theo quy định, song đến nay còn 1 đơn vị trực thuộc Bộ, 4 đơn vị thuộc TCTK có số phó trưởng phòng và tương đương vượt so với quy định tại Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt hoặc vượt so với quy định tại Quyết định 776 ngày 20/6/2006 của TCTK.
Từ kết quả thanh tra này, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chỉ đạo: Rà soát ngay các văn bản quy định, hướng dẫn về sử dụng và quản lý CCVC để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số người làm việc trong các ĐVSNCL, tuyển dụng CCVC; bổ nhiệm CCVC lãnh đạo, quản lý và số cấp phó; chấm dứt số LĐHĐ đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng Bộ. Đặc biệt, cần sớm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để những tồn tại, hạn chế nêu trong Thông báo này nhằm có hình thức xử lý phù hợp.