DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bộ Nông nghiệp đã cắt giảm 24% thủ tục hành chính

Lâm Nguyễn
08-10-2019 16:22
Kinhtedothi - Ngày 8/10, Bộ NN&PTNT có báo cáo về kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh lĩnh vực NN&PTNT.
Tin liên quan
Thủ tục hành chính lĩnh vực NN&PTNT ngày một đơn giản hóa
Theo đó, thời gian qua, Bộ đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, các Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.
Đến cuối tháng 9/2019, Bộ NN&PTNT đã thực hiện cắt giảm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng xuống còn 1.768 dòng hàng (tỷ lệ cắt giảm trên 77%). Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành với 1.001 TCVN và 217 QCVN.
Thực hiện rà soát và công bố danh mục thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT với tổng số 386 thủ tục hành chính (trước đó là 508 thủ tục, tỷ lệ cắt giảm 24%). Rà soát 594 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ và các Tổng cục, Vụ, Cục trong 11 lĩnh vực có quy định thủ tục hành chính; đã bãi bỏ 2 văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực trồng trọt.
Bộ NN&PTNT tiếp tục rà soát bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, năm 2018, đã cắt giảm 173/345 điều kiện (đạt tỷ lệ 50%), trong đó, có 65 điều kiện được sửa đổi, đơn giản hóa và 108 điều kiện được bãi bỏ. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ NN&PTNT tiếp tục bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa 251/272 điều kiện kinh doanh.
Đáng chú ý, Bộ NN&PTNT tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa Quốc gia với 32 thủ tục hành chính triển khai thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận, xử lý, trả kết quả qua Cổng một cửa Quốc gia đến 30/6/2019 là 748.923 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết cấp phép/giấy chứng nhận điện tử cho 668.808 hồ sơ, tiếp tục xử lý 80.115 hồ sơ.