DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Cả nước có 1.183 quỹ tín dụng Nhân dân

Lâm Nguyễn
07-01-2020 10:25
Kinhtedothi - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa có báo cáo thông tin về kết quả hoạt động của các quỹ tín dụng Nhân dân trong năm 2019.
Tin liên quan
 Các quỹ tín dụng Nhân dân đang hoạt động khá hiệu quả 
Kết quả rà soát cho thấy, cả nước hiện có 1.183 quỹ tín dụng Nhân dân. Với 1,5 triệu thành viên, quỹ tín dụng Nhân dân là mô hình thu hút thành viên lớn nhất so với các mô hình khác gồm: Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trung bình mỗi quỹ tín dụng Nhân dân có 1.267 thành viên.
Tổng vốn điều lệ của các quỹ tín dụng Nhân dân đạt 4.500 tỷ đồng, bình quân mỗi quỹ đạt 3,8 tỷ đồng/quỹ, tăng 85 triệu đồng/quỹ so với năm 2018. Tổng tài sản 124.000 tỷ đồng, tăng 13.000 tỷ đồng (11,5%) so với năm 2018; bình quân đạt 105 tỷ đồng/quỹ. Tổng số lao động thường xuyên tại các quỹ tín dụng Nhân dân khoảng 20.000 lao động.
Hầu hết các quỹ tín dụng Nhân dân hoạt động ổn định; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành được tổ chức và hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện huy động vốn và cho vay thành viên trên địa bàn, bảo đảm hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động với mục tiêu tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên. Hoạt động có hiệu quả của các quỹ tín dụng Nhân dân đã góp phần tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo việc làm, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực  nông thôn.