DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Các cơ quan TP quán triệt nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII)

Linh Nguyễn
12-07-2018 15:04
Kinhtedothi - Sáng nay (12/7), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII).
Hội nghị có sự tham dự của gần 600 người là cán bộ chủ chốt của các cơ quan thuộc Đảng ủy Khối. Tại đây, đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã phổ biến, quán triệt cho các học viên báo cáo chuyên đề “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tiếp đó, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội báo cáo 2 chuyên đề về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN” và về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 Đồng chí Vũ Đức Bảo báo cáo chuyên đề
Sau khi tiếp thu các nội dung từ Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, các học viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân xung quanh các nội dung: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, yêu cầu đặt ra là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết, nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể với từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu hệ thống chính trị để nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ…