DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo tính liên tục, thông suốt, hiệu quả trong chỉ đạo cuộc bầu cử

Hà Bình
12-04-2021 17:37
Kinhtedothi- Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là phiên họp đầu tiên sau khi Quốc hội tiến hành kiện toàn một số nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia tại Kỳ họp thứ 11 vừa qua. Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các đồng chí vừa được Quốc hội tín nhiệm rất cao bầu, phê chuẩn vào các chức danh lãnh đạo quan trọng của Nhà nước và tham gia Hội đồng Bầu cử quốc gia. 
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cùng với việc tập trung tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIV, từ Phiên họp thứ 4 Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay, nhiều công việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được tích cực triển khai, như đã hoàn thành việc thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và an toàn cho bầu cử…
Thời gian từ nay đến bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc còn lại rất lớn; nhiều thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia mới được kiện toàn, vì thế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải bảo đảm tính liên tục, thông suốt, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trách nhiệm của Hội đồng Bầu cử quốc gia là chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm. Qua đó, lựa chọn bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp những người thực sự ưu tú, đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân, để ngày bầu cử 23/5 tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau Phiên họp lần thứ 4 đến nay; tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia đợt 2 và đợt 3; báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tờ trình điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, xem xét, kiện toàn nhân sự thành viên một số tiểu ban, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao kết quả triển khai các nhiệm vụ từ phiên họp thứ 4 tới nay, không để công tác chuẩn bị bầu cử trên cả nước bị gián đoạn mà được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy trình, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. 

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ để đảm bảo các kết quả tốt đẹp của Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được lan tỏa và phát huy trong tổ chức thành công Ngày bầu cử 23/5 tới đây ở các mặt: An toàn, tiết kiệm, đúng luật, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp, loại bỏ những thành phần cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất và có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước. Quán triệt công tác lựa chọn đại biểu của Nhân dân quan trọng không kém việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, do đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị cần coi tổ chức thành công Ngày bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021. 

Riêng trong tháng 4/2021, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị MTTQ và các cơ quan liên quan tổ chức thành công hiệp thương lần thứ 3. Đồng thời tổ chức các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương và Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị; giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời khiếu nại của các cơ quan, địa phương và có hướng dẫn về bầu cử sớm đối với các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang,… đang làm nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đa dạng, có chiều sâu để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày bầu cử của Nhân dân./.