DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình học và làm theo Bác

Hà Linh
09-05-2017 18:09
Kinhtedothi - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị
 Nhiều đơn vị triển khai việc học tập chuyên đề về Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Và chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”.
Theo đó, các quận, huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức việc học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xong trước ngày 15-6-2017. Các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề đưa nội dung chủ đề năm 2017 vào trong sinh hoạt ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3-2-2017 của UBND thành phố về thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017”, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội, Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20-3-2017 của UBND thành phố về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội”.
Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay của các đơn vị, địa phương.
Bên cạnh đó, trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng chuyên đề của năm 2017 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả. Hằng tháng, các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm, đánh giá nội dung đăng ký làm theo đối với tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại. Cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy.