DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị cho công tác bầu cử đúng quy định, đảm bảo tiến độ

Trần Thụ
23-04-2021 17:11
Kinhtedothi - Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Ứng Hòa, đến ngày 14/4, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất đưa vào danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử.
Tin liên quan
Đến 19/4, toàn bộ 29/29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện xong công tác hiệp thương lần 3 đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 1224 người. Tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 742.
Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 8, số lượng đại biểu HHĐND huyện được bầu là 35. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được phê chuẩn là 208, số thành viên là 2.735 người. Tổng số cử tri được lập danh sách trên địa bàn huyện là 156.793 người; trong đó số cử tri có mặt thường xuyên đã được niêm yết là 147.093, số vắng mặt đã đươc lập danh sách là 9.700 người…
  Người dân xã Viên Nội huyện Ứng Hòa theo dõi danh sách danh sách cử tri tai địa điểm niêm yết
Theo ông Nguyễn Văn Ban, thành viên UBBC huyện Ứng Hòa, Ban chỉ đạo, UBBC huyện cùng MTTQ huyện đã chủ động tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng trong công tác bầu cử cho các thành viên trong  Ban chỉ đạo, UBBC, các Tiểu ban và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ các xã thị trấn. Giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn các Ban chỉ đạo, UBBC các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử. Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại các đơn vị bầu cử của huyện. 
 Một số địa điểm trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã được trang hoàng phục vụ ngày bầu cử
 Nội dung tập huấn tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ của các Ban bầu cử, tổ bầu cử, trước, trong và sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm phiếu, tổng hợp, lập biên bản kết quả kiểm phiếu...thành phần là các thành viên Ban bầu cử huyện, chủ tịch, các phó chủ tịch UBBC; trưởng ban, phó trưởng ban bầu cử, tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử của các xã thị trấn, tổng số được tập huấn là 824 người…Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, con dấu của các tổ chức bầu cử đã được chú trọng ngay từ đầu.
Theo đánh giá của UBBC huyện Ứng Hòa, nhìn chung UBND, UBBC huyện, các xã và thị trấn đã kịp thời ban hành các văn bản, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định số lượng các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện bầu cử ở một số đơn vị cò chưa được quan tâm đúng mức. Một số cán bộ, công chức cấp xã (làm công tác bầu cử) chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử, dẫn đến việc tham mưu cho UBBC triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lúng túng; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan, tổ chức liên quan. Việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã ở một số thôn, xóm chưa đảm bảo đúng theo số lượng người được giới thiệu ứng cử đã được phân bổ cho các đơn vị bầu cử. Số lượng người được giới thiệu vượt quá số lượng được phân bổ - Báo cáo của UBBC huyện nghiêm túc nhìn nhận. 
 Đường làng ngõ xóm cũng đã được trang trí, chuẩn bị đón chào ngày hội toàn dân
Do nhận thức sớm và rõ những tồn tại trên, UBBC huyện Ứng Hòa đã đề ra các giải pháp trọng tâm cho thời gian từ nay đến 23/5. Theo đó, UBBC huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung triển khai cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch đã đề ra. UBBC huyện giao Phòng Nội Vụ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn trong công tác bầu cử. Giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả kiểm phiếu cho toàn bộ thành viên các tổ bầu cử ở xã, thị trấn.
UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn các thành viên tổ bầu cử nếu thấy cần thiết. Rà soát, tổng hợp danh sách, chuẩn bị tiểu sử tóm tắt của 59 người ứng cử HĐND huyện, 1.229 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn… Công bố danh sách người ứng cử trước ngày 28/4, niêm yết danh sách người ứng cử trước 3/5; tổ chức hội nghị các ứng viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động trước 22/5. Các tiểu ban thông tin tuyên truyền của huyện và các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, thông báo thường xuyên cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu từ 13/5, cho đến ngày bầu cử…
Theo quan sát của phóng viên, đến nay một vài đơn vị ở huyện Ứng Hòa cũng đã bắt đầu triển khai công tác trang hoàng, khánh tiết ở các điểm bỏ phiếu vì bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - ngày hội của toàn dân đang đến rất gần.