DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 13
Kinhtedothi.vn
17-05-2021 11:10

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Chương Mỹ). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Chương Mỹ). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. NGUYỄN THỊ CHẮT

(Pháp danh: Ni sư Thích Đàm Khoa)

Sinh ngày 24/11/1959

Đại học Phật giáo

Ủy viên Ủy ban MTTQ Thành phố, Phó ban Ni giới Thành hội Phật giáo Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tăng cường tiếp xúc, thông tin trao đổi vận động tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững và tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Lắng nghe ý kiến của cử tri, kịp thời tập hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của Nhân dân; tham gia đóng góp, phản ánh, tuyên truyền việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội về công tác tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ trọng của tôn giáo đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, an toàn và tiết kiệm. Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đồng bào các tôn giáo, tăng cường đồng thuận xã hội và đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Tham gia tốt việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND như: Hoạt động chất vấn tại kỳ họp; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri lên các cấp có thẩm quyền...
2. LƯU HỒNG QUANG

Sinh ngày 3/3/1982

ThS - Kiến trúc sư Quản lý đô thị và Công trình

Đảng ủy viên, Chi ủy viên Chi bộ 1, Phó Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND Thành phố, các cơ quan liên quan và những người có thẩm quyền giải quyết; nhất là việc xây dựng, ban hành chính sách sát với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thực tiễn.

2. Đề xuất với HĐND Thành phố hoàn thiện hệ thống công cụ, hành lang pháp lý trong quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng; khai thác hiệu quả quỹ đất công, tăng cường bổ sung các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu địa phương... Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống làng nghề, phát triển làng nghề theo định hướng xây dựng nông thôn mới gắn với quản lý môi trường, phát triển du lịch sinh thái - làng nghề. Kiến nghị cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách về đất đai để tạo điều kiện cho phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống ở nông thôn.

3. Đề xuất các giải pháp hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế xã hội và quản trị xã hội. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng sống của Nhân dân, giảm chênh lệch mức sống giữa đô thị với nông thôn...

4. Đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp, triển khai hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông của Thành phố thông tuyến; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến giao thông công cộng. Triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; triển khai công nghệ mới, xử lý ô nhiễm ở hệ thống hồ, ao; phát huy giám sát của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường.
3. ĐỖ NHƯ SƯỞNG

Sinh ngày 13/10/1946

Ủy viên BCH Hội làm vườn Việt Nam; Ủy viên BCH Liên hiệp

Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hà Nội

Phó Chủ tịch thường trực Hội làm vườn TP Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm chuyển giao tiến bộ Khoa học công nghệ Kinh Bắc
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm đại biểu Nhân dân; không ngừng học tập, tu dưỡng để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết...

2. Tích cực tham dự các kỳ họp HĐND Thành phố; tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Thủ đô. Phối hợp với đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát chấp hành các nghị quyết của cơ quan dân cử. Tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của HĐND, giải quyết thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

3. Tích cực tuyên truyền các chính sách của Thành phố tới bà con nông dân, chuyển giao khoa học về VAC, xử lý môi trường, kỹ thuật công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi... Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lớp tập huấn cho phụ nữ về kỹ năng chăn nuôi trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; kết nối tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi xuất ưu đãi để chị em phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo... Cải thiện môi trường làng nghề, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng bền vững...
4. NGUYỄN VĂN THẮNG

Sinh ngày 14/01/1979

TS Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tác phong, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu trở thành người đại biểu có “tâm”, “tầm”, “tài”, hoạt động vì Nhân dân.

2. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đặc biệt là cử tri huyện Chương Mỹ; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của Nhân dân đến các cấp chính quyền, cũng như đến các kỳ họp HĐND; các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành phố: tập trung những vấn đề bức xúc dân sinh, vấn đề hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ, vấn đề phòng chống thiên tai, nước sạch... và các nội dung liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chương Mỹ để tham gia xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, tôi sẽ yêu cầu các cơ quan hữu quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo luật định.

3. Tích cực tham gia vào quá trình cải tiến hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận; tham gia giải đáp, giải quyết các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Phối hợp với đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát chấp hành các nghị quyết của cơ quan dân cử. Chủ động tham gia xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh...
5. NGUYỄN THỊ TUYẾN

Sinh ngày 25/7/1971

Tiến sĩ Xây dựng Đảng; Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị

Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội;

Đại biểu Quốc hội khoá XII; Đại biểu HĐND Thành phố khóa XIV, khóa XV

Nơi công tác: Thành ủy Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu là đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

2. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND Thành phố. Cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, nhất là những vấn đề dân sinh…

3. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, xem xét, giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

4. Cùng tập thể lãnh đạo Thành phố xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhất là Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố,… Chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện để xây dựng Chương Mỹ sớm trở thành huyện nông thôn mới và ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

5. Tích cực, kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp của Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, tận tụy, có năng lực, tinh thần phục vụ Nhân dân.