DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Cụ thể hóa chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc

Trọng Tùng
18-12-2017 10:35
Kinhtedothi - Sáng 18/12, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo “Chính sách dân tộc - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng của cách mạng nước, đề ra nhiều chủ trương, chính sách dân tộc trên nguyên tắc cơ bản là: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Đồng thời, xác định rõ những vấn đề cần ưu tiên để đảm bảo phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 Toàn cảnh hội thảo 

Cụ thể hóa định hướng trên, trong giai đoạn 2010 - 2015, ngân sách Nhà nước đã bố trí đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc gần 135.880 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức quốc tế cũng hỗ trợ Việt Nam khoảng 1.072 tỷ đồng thực hiện các dự án, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Sự đầu tư lớn trên góp phần quan trọng thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Đến nay, trên 82% số thôn có đường cho xe cơ giới. 95% số xã đã có điện lưới quốc gia sử dụng. Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn chiếm trên 50%. Khoảng 41% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân được dùng nước sạch đạt trên 85%. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân của đồng bào vùng dân tộc liên tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm dần qua các năm, góp phần vào thành công giảm nghèo chung của cả nước...
Tịa hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của các nhân sỹ trí thức, người có uy tín, phụ nữ và doanh nhân vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều đề xuất giải pháp cũng đã được các đại biểu nêu, trong đó, tập trung vào kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Dân tộc cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến khích về tài chính ngân sách cho đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế - giải quyết việc làm, công tác bảo hiểm - bảo trợ xã hội, cũng như các chính sách nhằm huy động đa dạng nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi…