DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19
Đại biểu kiến nghị Quốc hội nên ban hành Luật An ninh về kinh tế
Như Hương-Công Thọ
22-05-2020 17:37

Kinhtedothi - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, sáng 22/5, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Tham gia thảo luận, đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) đưa ra 8 lý do kiến nghị Quốc hội nghiên cứu xây dựng Luật An ninh về kinh tế.
Cần phân công một Phó Thủ tướng phụ trách công tác xây dựng pháp luật
Về các giải pháp bảo đảm cho việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị, thứ nhất, "Chính phủ nên phân công một Phó Thủ tướng phụ trách công tác xây dựng pháp luật." Bởi vì, theo đại biểu Lê Thanh Vân, thực chất của hoạt động xây dựng pháp luật, đó là hoạt động xây dựng thể chế. Thủ tướng Chính phủ nhắc rất nhiều lần muốn tăng trưởng, muốn đổi mới, muốn phát triển thì chỉ có thể chế, thể chế và thể chế, cho nên công tác xây dựng pháp luật rất quan trọng.
Thứ hai, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng: "Kỷ luật lập pháp phải thể hiện trong kỷ cương lập pháp. Đó là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và coi đó là điểm để đánh dấu năng lực điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành. Bởi vì, xây dựng thể chế là khởi xướng chính sách, đánh giá năng lực của chính khách, nắm giữ quyền điều hành các bộ, ngành chính là năng lực khởi xướng chính sách và bảo đảm xây dựng, soạn thảo chính sách."
Cũng theo đại biểu Lê Thanh Vân, "thành phần Ban soạn thảo phải mở rộng để chúng ta kiểm soát quyền lực và phản biện chính sách ngay từ trong quá trình xây dựng, soạn thảo dự thảo để hạn chế bớt những vấn đề ý kiến khác nhau, tranh luận không thống nhất trong quá trình thẩm tra và thảo luận tại Quốc hội."
8 lý do nên ban hành Luật An ninh về Kinh tế

Cũng trước diễn đàn Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân kiến nghị Quốc hội có thể sang năm hoặc bắt đầu nghiên cứu có thể giao cho Chính phủ hoặc các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu để ban hành Luật An ninh về kinh tế. "Lý do là vì xuất phát từ những nguy cơ đang đe dọa đến an ninh kinh tế của chúng ta." - Ông Lê Thanh Vân nhấn mạnh.
Theo ông Lê Thanh Vân, lý do thứ nhất, đó là nguy cơ về chủ quyền quốc gia bị xâm phạm do các hoạt động kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại. Chúng ta có thể thấy đường lưỡi bò của các doanh nghiệp có người Trung Quốc nắm giữ từ du lịch cho đến hoạt động kinh doanh khác. Bản đồ lưỡi bò thể hiện qua nhiều công cụ để tác động đến chủ quyền quốc gia hay là dự án bất động sản ven biển vừa qua. Đấy là những vấn đề đe dọa đến chủ quyền quốc gia thông qua các hoạt động kinh tế, đặc biệt là hợp tác kinh tế quốc tế.
Nguy cơ thứ hai, đó là những nguy cơ bất ổn về cân đối vĩ mô thông qua các chỉ số về tăng trưởng đầu tư công, an toàn chính sách tài khóa. Nguy cơ thứ ba, đó là tham nhũng thông qua các dự án hợp tác quốc tế mà chúng ta thấy rõ qua việc mà hợp tác để lẩn trốn âm mưu cá nhân, lợi ích nhóm để thao túng kinh tế.
Nguyên nhân thứ tư, đó là nguy cơ tham nhũng từ chính sách đầu tư thông qua quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất đai. Nguy cơ thứ năm, đó là khiếu kiện, cũng từ chính sách đầu tư thông qua quy hoạch sử dụng đất.
Nguy cơ thứ sáu, đó là an ninh về môi trường thông qua các dự án đầu tư, hợp tác với nước ngoài, đặc biệt là các khu công nghiệp, xả thải ra môi trường vô tội vạ, đe dọa đến môi trường sống, tính mạng của Nhân dân.
Nguy cơ thứ bảy, đó là an ninh về văn hóa, xét từ góc độ hợp tác đầu tư với nước ngoài. Cuối cùng, đó là tác động từ toàn cầu hóa.
"Sau nhìn nhận của đại dịch Covid-19 toàn cầu, chúng ta thấy thế giới đang được vẽ lại bản đồ về chính trị, kinh tế và các lỗ hổng về toàn cầu hóa thông qua đại dịch, nó buộc các quốc gia phải thắt chặt lại an ninh kinh tế theo cách riêng của mình. Đó là bảo đảm nội lực để ngăn chặn những tác động xấu từ ngoại lực, là an toàn về thị trường trong nước dưới tác động của đại dịch Covid-19, nó có thể phá vỡ độ liên kết giữa các quốc gia trong hoạt động kinh tế." - Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng đây là vấn đề quan trọng.
"Có thể đạo luật này là một tập hợp các quy định rải rác ở các văn bản khác. Nó mang tính tố tụng về kinh tế, đặc biệt là trong thu hút đầu tư để chế định tất cả những vấn đề mang tính nguyên tắc nhất việc xử lý các vi phạm liên quan đến an ninh kinh tế" - Đó là vấn đề mà đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng rất quan trọng, Quốc hội có lẽ phải nên giao cho một cơ quan của Quốc hội hoặc Chính phủ nghiên cứu sắp tới để ban hành đạo luật này.