DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khóa IX

09-01-2016 18:28
Kinhtedothi - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Tham dự Đại hội có 475 đại biểu là những văn nghệ sĩ tiêu biểu, các cán bộ chủ chốt của 63 hội VHNT tỉnh, TP trong cả nước và 10 hội VHNT chuyên ngành T.Ư, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành VHNT.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao thành tựu của nền VHNT Việt Nam trên chặng đường hơn 70 năm qua, kể từ khi Hội Văn hóa cứu quốc được thành lập năm 1943, Hội Văn nghệ Việt Nam ra đời năm 1948, văn nghệ đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc, đặc biệt là những nỗ lực hoạt động có hiệu quả của đội ngũ văn nghệ sĩ đương đại trong cả nước trong tiến trình 30 năm đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, định hướng lớn của nền VHNT Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là bằng tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật, góp phần phát triển nền văn hóa dân tộc, xây dựng con người mới Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; văn nghệ sĩ cần nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cao cả là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam cần vươn lên xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp được Nhân dân và Đảng tin cậy.

Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ, quyết định những nội dung chính gồm: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Liên hiệp khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm thực hiện mục tiêu “đáp ứng quyền và nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa ngày càng cao của công chúng nghệ thuật, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ VIII (2010-2015); Điều lệ (sửa đổi) của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khóa IX; kết quả hiệp thương Danh sách Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT (khóa IX) nhiệm kỳ 2016-2021 (gồm 76 vị); Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khó IX (gồm 25 vị) do nhà thơ Hữu Thỉnh làm Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch (6 vị), Ban Kiểm tra (gồm 7 vị).

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021 Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam sẽ tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành cùng dân tộc, vì lời ích tối cao của dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phấn đấu để có thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, nhân cách, lối sống; phê phán, đẩy lùi mọi cái xấu, cái ác góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, làm tròn sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TAG: