DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Tư pháp

Hồng Thái
31-05-2020 22:00
Kinhtedothi - Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công trong ngày 30/5; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
Tin liên quan

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội; đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội đã đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tư pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của cơ quan Sở Tư pháp đã bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả 8 Chương trình công tác của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của TP; 3 chương trình công tác trọng tâm, 9 Đề án và 3 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối, triển khai thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ được kiện toàn, củng cố có hiệu quả, phương thức lãnh đạo có bước đổi mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao về nhận thức chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Công tác quản lý đảng viên đã đi vào nề nếp, chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao. Các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hăng hái thi đua, thể hiện vai trò xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Sở Tư pháp chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tổ chức công việc theo phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ luôn theo dõi sát sao, kịp thời đề ra những nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác, cho chủ trương giải quyết những vấn đề vướng mắc, đảm bảo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác, nhiệm vụ chính trị của sở, ngành Tư pháp đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, các mặt công tác trọng tâm đạt những kết quả khả quan. Nổi bật là công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thực hiện tốt, kịp thời, góp phần tích cực xây dựng hệ thống VBQPPL của TP đúng Hiến pháp, pháp luật, đồng bộ, khả thi. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật theo các Chương trình, Kế hoạch của T.Ư, TP được quan tâm, chú trọng, bám sát các VBQPPL mới của T.Ư, nhiệm vụ chính trị của TP.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi có nhiều chuyển biến tích cực, việc liên thông TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được chú trọng, giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm.

Việc tham mưu của ngành Tư pháp đối với những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của TP có chất lượng, hiệu quả tốt, vai trò ngày càng được nâng cao. Hoạt động tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng, được các ban, bộ, ngành T.Ư, TP đánh giá cao. Kết quả công tác Tư pháp trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định, mục tiêu xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao; đảm bảo giải quyết TTHC trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Hà Nội đúng quy định pháp luật, phục vụ ngày một tốt hơn cho các tổ chức và Nhân dân theo phương châm: Thuận lợi, hiệu quả, kỷ cương, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp đã luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Thành ủy, HĐND, UBND TP và Đảng ủy Khối các cơ quan TP để lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Kịp thời phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan TP để mỗi cán bộ đảng viên hiểu rõ, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn cũng lưu ý Đảng ủy Sở Tư pháp cần lãnh đạo sát sao trong công tác cán bộ, thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ hàng tháng theo quy định. Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý theo từng giai đoạn đảm bảo nguồn cán bộ tại chỗ mang tính kế thừa và sẵn sàng khi cần kiện toàn tổ chức. Làm tốt công tác đào tạo, cử cán bộ Đảng viên đi học, nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cuộc Cách mạng khoa học công nghệ thế hệ mới đang diễn ra trên toàn cầu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.