DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đại hội MTTQ Việt Nam TP lần thứ 17: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
25-07-2019 09:21
Kinhtedothi - Sáng 25/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.
Tin liên quan
Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tham dự Đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP các thời kỳ; Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; MTTQ các tỉnh, Thành phố trong cụm thi đua và các địa phương liền kề; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP Hà Nội; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; cùng 330 vị Đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

Đại hội nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Đại hội

Hướng mạnh về cơ sở 

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng, nhiệm vụ chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Bùi Anh Tuấn cho biết: Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ, hiệu quả. Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt coi trọng là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các hoạt động của Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; điều kiện hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân từng bước được quan tâm; năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng được bồi dưỡng nâng cao.

Đại hội MTTQ TP lần thứ 17 xác định các chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, 100% các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp được nghe phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chương trình công tác của Mặt trận. 100% MTTQ Việt Nam cấp huyện thành lập đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội.

100% các đơn vị Mặt trận các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chủ đề hàng năm. 100% tổ chức Mặt trận các cấp xây dựng kế hoạch và giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

100% đơn vị Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận…

Mặt trận đã tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; trong các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; trong thi hành pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội; trong việc khơi dậy, vun đắp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Trong nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua do Mặt trận phát động.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện. Cụ thể, 3 khâu đột phá là: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; Tập trung thực hiện phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân và hướng thiện; Tăng cường công tác giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Về 4 nhiệm vụ công tác trọng tâm, cụ thể: Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ba là, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bốn là, xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

Về 5 giải pháp chủ yếu, cụ thể: Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm vững tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, khuyến khích cái tốt, phê phán, lên án cái xấu, cùng nhau tháo gỡ khó khăn của Nhân dân và định hướng dư luận xã hội. Hai là, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, xây dựng hoàn chỉnh mô hình tốt để nhân rộng theo hướng cụ thể hóa về nội dung, thể chế hóa về cơ chế để mô hình phát triển bền vững.

Ba là, phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các thành viên để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp, hài hòa, hiệu quả. Bốn là, chủ động tham mưu với Đảng, đề xuất và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Năm là, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội

Chủ động phối hợp với chính quyền làm tốt các chính sách an sinh xã hội 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Những thành tựu mà TP đạt được trong thời gian qua chính là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ cổ vũ to lớn của T.Ư và sự đoàn kết đồng thuận một lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, trong đó, có sự đóng góp, cống hiến to lớn của MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên.

UBND TP đã trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho các sở, ngành phối hợp với MTTQ Việt Nam TP ký nhiều văn bản phối hợp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Kết quả cho thấy nhiều nội dung phối hợp đã đạt hiệu quả cao, cụ thể như: MTTQ Việt Nam TP đã cụ thể hóa và thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận các cấp và chính quyền đã phối hợp triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân; Hội nghị đại biểu Nhân dân với trọng tâm bàn về nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nâng cao về chất lượng, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa tăng so với nhiệm kỳ trước; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

MTTQ các cấp đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hoạt động giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức các hội nghị phản biện đối với các đề án, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô, tích cực thực hiện Quy chế dân chủ, công tác phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của Nhân dân đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, toàn dân phòng chống dịch, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam… được MTTQ và chính quyền phối hợp triển khai hiệu quả. Các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam TP phát động đều được các cấp chính quyền phối hợp triển khai thực hiện sâu rộng, tích cực tham gia chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các ngành chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, UBND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phối hợp thực hiện tốt công tác xã hội hóa, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ đồng bào tại các địa phương bị bão lũ.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, để phát huy vai trò Mặt trận là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, UBND TP cũng như các cấp chính quyền sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện chương trình hành động chung và cùng với Mặt trận thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

Một là, tập trung phối hợp để tiếp tục củng cố xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị cùng vào cuộc với sự phát triển chung của TP.

Hai là, tiếp tục vận dụng linh hoạt những thuận lợi, những thế mạnh của hệ thống chính quyền và hệ thống Mặt trận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận để thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đồng thời, nâng cao dân trí, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Ba là, phối hợp thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn người dân xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần tham gia xây dựng chính quyền. Tiếp tục tổng hợp ý kiến của người dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền. Tham gia có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,...

Để làm rõ nét các kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Ba Đình Tống Học Nghĩa tham luận tại Đại hội với chủ đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân quận Ba Đình”; Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sang tạo của thanh niên Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

 Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết

Thay mặt Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng, chia vui về những thành tích của MTTQ các cấp TP đã đạt được nhiệm kỳ qua.

Để khắc phục những mặt tồn tại đã chỉ rõ tại báo cáo chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nêu một số nội dung để MTTQ các cấp của TP quan tâm trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận TP là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của TP. Chủ động tổ chức, tham gia hiệu quả Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp; 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bám sát thực tiễn của Thủ đô, dự báo đúng tình hình, chủ động phối hợp giải quyết những thách thức, những vấn đề mới phát sinh, những việc khó của Thủ đô và cả nước; lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng, phản biện tích cực của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cho phù hợp. Phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tiếp tục là nòng cốt trong vận động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công với nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, tôn vinh những nghĩa cử, cao đẹp thường ngày; phê phán mạnh mẽ những thói hư tật xấu, những hành vi thiếu văn minh, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Khích lệ, hỗ trợ tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tạo bước đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nâng cao kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị với các cấp uỷ của Đảng bộ thành phố tiếp tục tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, kết hợp thực hiện tốt chế độ tập trung dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận. Các cấp chính quyền TP phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ cùng cấp thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho Mặt trận hoạt động; mỗi cán bộ trong bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận, ai cũng tôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân, "lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin".

 Các đại biểu chúc mừng Đại hội

Góp phần giảm nghèo bền vững

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận MTTQ Việt Nam TP đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó nổi bật là công tác nắm tình hình, định hướng dư luận Nhân dân được đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng; chú trọng thu hút lực lượng người cao tuổi, cán bộ hưu trí, các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người tiêu biểu trong các dân tộc ít người, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia công tác Mặt trận.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của TP. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong việc động viên, khơi dậy mọi nguồn lực, chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào "Giảm nghèo bền vững" đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố xuống còn 1,16% vào cuối năm 2018, hoàn thành trước 02 năm mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của Thành phố. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam” luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô có tác động tích cực vào việc thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội của Thành phố. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, nhận được sự đồng thuận cao của người tiêu dùng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các cơ chế, chính sách của Trung ương.

Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống MTTQ các cấp Thành phố được chú trọng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tham mưu với Thường trực Thành ủy, chủ động phối hợp với Thường trực cấp ủy cấp dưới trong công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận; đặc biệt là cán bộ chuyên trách cấp thành phố, quận, huyện, thị xã; thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và những năm tiếp theo.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động đối ngoại Nhân dân được tăng cường; chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam; động viên, khích lệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Vị thế của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ngày càng được khẳng định.

Thay mặt BCH Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích MTTQ Việt Nam TP và các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân

Tán thành với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ Đại hội 17 đã nêu trong Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, khẩn trương triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 của MTTQ Việt Nam TP, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của TP. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố; phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" do Trung ương Mặt trận phát động, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh bằng những hoạt động cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả, quyết tâm tạo những bước đột phá mới trong thực hiện chương trình phối hợp hành động;

Ba là, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các quy định ban hành kèm theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khoá XI nhằm góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô. Phối hợp tổ chức có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố theo các văn bản, quy định của Trung ương và Thành ủy.

Bốn là, tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhằm tạo nên sự phối hợp thống nhất hành động trong toàn xã hội.

Năm là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam các cấp; làm tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố.

Bà Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành hiệp thương cử các chức danh. Theo đó, bà Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. 

4 Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn; bà Nguyễn Thị Kim Dung; ông Đàm Văn Huân; ông Nguyễn Sỹ Trường. 

3 Phó Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm: Ông Lê Trọng Khuê - TUV, Chủ tịch Hội nông dân TP Hà Nội; ông Trần Quốc Chiêm - NSND, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TP Hà Nội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội;

6 Ủy viên Ban Thường trực, gồm: Ông Nguyễn Hữu Trung Thành; ông Nguyễn Thanh Hải; ông Phạm Ngọc Quỳnh; ông Nguyễn Tri Phương; bà Nguyễn Thị Diệu Hương; bà Phạm Thị Thúy Hà.