DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đại hội XIII của Đảng: Sớm hiện thực hóa các mục tiêu

Nguyễn Vũ
29-01-2021 08:21
Kinhtedothi - Với không khí dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đã hoàn thành các phiên thảo luận các Dự thảo Văn kiện tại Đại hội. Mỗi tham luận đều có góc nhìn cụ thể về những vấn đề lớn của đất nước, làm sáng tỏ hơn thành quả to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề xuất giải pháp rất sâu sắc, giá trị và có ý nghĩa thực tiễn lớn, cùng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của giai đoạn tới.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận các văn kiện Đại hội.
Nhìn từ phiên thảo luận có thể thấy, các đại biểu đều đồng tình nhận định, các Dự thảo Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, chất lượng, phù hợp tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tư duy về tầm nhìn chiến lược. Thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong 5 năm qua cùng với 35 năm đổi mới là một trong những tiền đề để xây dựng, đề xuất những giải pháp lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tiếp theo và tầm nhìn đến giữa thế kỷ này.

Trong đó, điểm nổi bật có thể thấy là những đề xuất, cách tiếp cận rất mới để tận dụng được những cơ hội, hiện thực mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại và bứt phá vươn lên. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đây là vấn đề được nhiều bộ, ngành đề cập đến trong các tham luận. Để từ đó, chia sẻ những quan điểm, giải pháp về kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, phát triển nền kinh tế tăng trưởng dựa vào hàm lượng công nghệ cao, đa dạng hóa và nâng cao giá trị gia tăng… Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng với văn hóa, con người chính là nhân tố quan trọng bậc nhất để phát triển nhanh và bền vững.

Kinh tế tuần hoàn cũng là vấn đề đáng chú ý được đề cập, bởi thực tiễn cho thấy, khi tài nguyên ngày càng suy thoái, cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu diễn biến khốc liệt, đây sẽ là một xu thế. Vấn đề xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Dự thảo Văn kiện, là cơ sở vững chắc để tin tưởng vào việc tận dụng thành công các cơ hội và chuyển hóa được những thách thức đặt ra.

Cùng với đó, những cơ chế, chính sách để hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; không ngừng cải cách, đổi mới để bảo đảm vai trò dẫn dắt, quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ nguồn ngoại lực, kết hợp nội lực để bắt kịp xu thế phát triển khoa học - công nghệ tiên tiến… cũng đã được đề cập. Đặc biệt, trong nhiều tham luận, vấn đề khai thác nền tảng số, chuyển đổi sang nền kinh tế số, xã hội số… đều được ít nhiều đề cập tới.

Không chỉ các đại biểu, hướng về Đại hội, theo dõi thông tin từ Đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên cả nước đều đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách, định hướng từ Đại hội và ý tưởng mới được đưa ra trong phiên thảo luận những ngày qua. Đồng thời qua đó, chính lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương cũng khẳng định sẽ quyết tâm hành động để biến mục tiêu khát vọng phát triển của Đại hội lần này thành hiện thực, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển, khẳng định uy tín, vai trò, vị thế trên trường quốc tế.