DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng bộ EVN HANOI: Định hướng sát giúp nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Minh Thu
08-07-2020 08:51
Kinhtedothi - Sản lượng điện thương phẩm liên tục tăng đáp ứng kịp thời sự phát triển cũng như đời sống người dân trên địa bàn TP, chất lượng cung cấp điện, dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao. Đây là những kết quả chung đáng ghi nhận mà Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tin liên quan
EVN HANOI luôn quan tâm xây dựng hình ảnh người thợ điện Thủ đô chuyên nghiệp - văn minh - hiệu quả.
Qua đó, chỉ số hài lòng khách hàng liên tục tăng qua các năm, trong khi thời gian tiếp cận điện năng giảm chỉ còn 3,93 ngày. Đó là những kết quả quan trọng để Đảng bộ EVN HANOI đề ra những mục tiêu mới trước không ít thách thức, cơ hội cùng Thủ đô hội nhập và phát triển.
Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Thành ủy Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng bộ EVN HANOI coi trọng; các tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cơ sở và lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn nhạy bén, linh hoạt trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá.
Việc triển khai học tập nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, đổi mới, thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với tỷ lệ tham dự cao. Để bảo đảm gắn việc học tập với thực hiện nghị quyết, sau hội nghị các đảng viên đều viết thu hoạch, các cấp ủy trực thuộc, người đứng đầu cấp uỷ xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch hành động cá nhân theo hướng cụ thể, sát với tình hình cụ thể, nhiệm vụ đang công tác.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ EVN HANOI là 1 trong 7 Đảng bộ của TP vinh dự được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty không ngừng phát triển về số lư­ợng và chất l­ượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, quan tâm phát triển Đảng đối với công nhân lao động trực tiếp.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Tổng Công ty đã kết nạp 843 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 40,5% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đề ra; chuyển Đảng chính thức cho 822 đảng viên mới. Định kỳ hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các đồng chí là cấp ủy viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở 09 lớp đảng viên mới cho 667 đảng viên dự bị; 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.281 quần chúng ưu tú. Trong nhiệm kỳ, đã cử 82 đồng chí tham gia học lớp cử nhân chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cùng với đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy trình đánh giá năng lực và hiệu quả chức danh; triển khai công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các chức danh lãnh đạo thuộc diện Tổng Công ty quản lý theo KPIs. Nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ đảng viên gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, phản ánh đúng thực chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo phương châm giám sát mở rộng và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty kịp thời chỉ đạo điều chỉnh một số chủ trương, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.
Hướng mạnh đến chất lượng sản xuất, kinh doanh
Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo các giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành theo đúng quy định, trình tự của EVN. Xây dựng phương thức vận hành tối ưu, kết hợp lịch cắt điện sửa chữa với công việc vệ sinh thiết bị điện... Vì vậy công tác vận hành lưới điện từng bước được cải thiện rõ rệt, tình trạng quá tải lưới điện giảm đáng kể so với giai đoạn 2010 - 2015, góp phần đáp ứng nhu cầu điện TP Hà Nội ngày càng cao. Chỉ tiêu tổn thất và chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Tổng Công ty đã về đích trước một năm so với kế hoạch của EVN. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối năm 2019 là 204,77 phút, giảm 1.155,23 phút so với năm 2015 (1360 phút) và về đích trước một năm chỉ tiêu EVN giao, dự kiến năm 2020 đạt 179,26 phút, giảm 70,74 phút so với Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra là 250 phút.
Đảng bộ EVN HANOI là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội theo Quyết định số 1875-QĐ/TU ngày 13/4/2010 của Thành uỷ Hà Nội. Đảng bộ có 2.698 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội Đảng bộ EVN HANOI lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10/7/2020.
Trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Xây dựng Đề án “Nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020“. Điểm nhấn của đề án là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác dịch vụ khách hàng.
Giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm, nâng cao giá bán điện bình quân; Đẩy mạnh nâng cấp hệ thống đo đếm điện năng hướng tới đến năm 2020 về cơ bản công tác ghi chỉ số công tơ được thực hiện tự động hóa hoàn toàn, ứng dụng công nghệ đo đếm từ xa… để tăng tính minh bạch trong công tác ghi chỉ số công tơ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, chỉ số hài lòng khách hàng của Tổng công ty tăng đều hàng năm. Chỉ số hài lòng khách hàng năm 2019 của toàn Tổng Công ty đạt trung bình 8,20 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2015). Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 là 3,93 ngày (thấp hơn 3,07 ngày so với quy định 7 ngày của Tập đoàn và thấp hơn 4,8 ngày so với năm 2015).
Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN HANOI lần thứ III có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong đó sẽ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra đối với Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty rất lớn, nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức. Song, với quyết tâm đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết, với những thành tựu và kinh nghiệm quý báu đã đạt được, Đảng bộ EVN HANOI sẵn sàng gánh vác trọng trách cùng Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.

 • Nam A Bank “chia khó” cùng khách hàng đẩy lùi Covid-19
  Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm 2020, Nam A Bank đã chú trọng củng cố hoạt động, tập trung mọi nguồn lực với hàng loạt chương trình đồng hành “chia khó” cùng khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19. Các c...
  06-08-2020 13:02
 • BSH lọt top 10 Bảo hiểm phi nhân thọ doanh thu cao nhất
  Kinhtedothi - Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, kết thúc 6 tháng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) vẫn đạt kết quả kinh doanh ấn tượ...
  06-08-2020 11:27
 • PVI, PVOIL, Đạm Phú Mỹ vào top Forbes 50 thương hiệu dẫn đầu
  Kinhtedothi - Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam năm 2020. Ngành Dầu khí có 3 thương hiệu vào top này là PVI, PVOIL, Đạm Phú Mỹ....
  06-08-2020 11:17
 • Gỡ vướng trong thực hiện PPP
  Kinhtedothi - Việc ban hành một luật riêng nhằm bảo đảm tính đặc thù đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho DN, tránh tình trạng “vay mượn” quy định c...
  06-08-2020 08:34
 • Vinamilk - thương hiệu sữa duy nhất có giá trị tỷ đô của Việt Nam
  Kinhtedothi - Giá trị thương hiệu Vinamilk được Forbes Việt Nam "định giá" hơn 2,4 tỷ USD tương đương hơn 55.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng giá trị của Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2020...
  05-08-2020 23:49