DÒNG SỰ KIỆN. * NĂM ASEAN - VIỆT NAM 2020 * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố: Chủ động tốt nhất các bước để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII

Linh Nguyễn
03-07-2020 12:57
Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn biểu dương nỗ lực và những kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở Đảng trong 6 tháng đầu năm và yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 gắn với hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Sáng nay (3/7), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi tư, do Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn chủ trì. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Khối các cơ quan TP; đồng thời xin ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Khối, báo cáo kết quả công tác Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị…

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn trao Giấy khen của Đảng ủy Khối

cho 2 tổ chức đảng tiêu biểu 5 năm liền (2015-2020)

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCS) trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Trong đó, tổ chức triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đầu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung lựa chọn 7 nội dung, 20 nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện chủ đề công tác năm 2020. Đồng thời, nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ.
Đặc biệt, Đảng ủy Khối và các TCCSĐ đã tập trung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 155 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch 113 của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đối với 626 Chi bộ trực thuộc; chỉ đạo thành công Đại hội 68/68 Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng và tiến độ; chủ động các công tác xây dựng Văn kiện, chuẩn bị nhân sự, tổ chức và phục vụ Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở; công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên được quan tâm chỉ đạo; chú trọng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các TCCSĐ và tổ công tác phụ trách, theo dõi các TCCS đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên… Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TP trong 6 tháng đầu năm 2020 với những kết quả nổi bật.
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn trao Giấy khen của Đảng ủy Khối cho 10 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 4 năm (2016-2020)  
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả đạt được của các TCCSĐ trong 6 tháng đầu năm và yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 gắn với hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp. Cùng đó, cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Trong đó, cần thực hiện tốt hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác nhân sự của Đảng bộ Khối. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chủ đề “Năm Dân vận khéo 2020”…
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã khen thưởng 2 tổ chức Đảng và 91 đảng viên tiêu biểu 5 năm liền (2015-2020); khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 4 năm (2016-2020).