DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng bộ quận Hoàng Mai: Vững bước trên chặng đường phát triển mới

Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai
22-11-2018 08:09
Kinhtedothi - Quận Hoàng Mai được thành lập theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP, ngày 6/11/2003 của Chính phủ, đến nay vừa tròn 15 năm (25/11/2003 - 25/11/2018).
Vùng đất Cổ Mai “địa linh nhân kiệt” xưa, nay là quận Hoàng Mai đã và đang từng bước trở thành một trong những quận phát triển mạnh về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, hợp tác quốc tế, an ninh, quốc phòng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững của Thủ đô Hà Nội và cả nước.
Phát triển toàn diện
Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ quận Hoàng Mai đã quán triệt, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội vào thực tiễn và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
 Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh kiểm tra tại bộ phận một cửa phường Mai Động những ngày làm việc đầu tiên sau Tết Mậu Tuất 2018.
Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch TP giao hàng năm. Năm 2018 dự kiến đạt 7.094,2 tỷ đồng, tăng 78,7 lần so với năm 2004. Quản lý, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt. Bộ mặt đô thị ngày càng thay da đổi thịt, sáng, xanh, sạch, đẹp. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tăng cường. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Quận có 31 trường của ba bậc học đạt chuẩn quốc gia, hệ thống giáo dục của quận được Sở GD&ĐT đánh giá đứng vào tốp đầu trong 30 quận, huyện của TP.
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của Nhân dân từng bước được nâng cao. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp từng bước phát triển rõ nét. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác quốc phòng và nhiệm vụ quân sự địa phương luôn được củng cố và tăng cường. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao trình độ và năng lực thi hành công vụ.
Bộ máy chính quyền được kiện toàn vững mạnh
Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. HĐND các cấp trên địa bàn quận đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức điều hành, nâng cao chất lượng các kỳ họp và ban hành nghị quyết. Chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân không ngừng được nâng lên. Hoạt động của UBND quận, phường có nhiều đổi mới, năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên.
 Cửa ngõ phía nam Thủ đô
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát, cụ thể, hiệu quả tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới, tăng cường, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội. Việc đánh giá, quy hoạch bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Năm 2004, Đảng bộ quận có 6.000 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ quận là trên 17.500 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
Công tác dân vận được quan tâm và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, tạo đồng thuận trong xã hội. Công tác tôn giáo và dân tộc được chú trọng, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mới, việc khó, phức tạp về tôn giáo trên địa bàn quận. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp được đổi mới, khoa học, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được tăng cường, các hoạt động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã thể hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Trong công tác xây dựng Đảng, Quận ủy đã tập trung chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế hoạt động giữa cấp ủy Đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức.
Thống nhất trong toàn quận thực hiện mô hình chi bộ dân cư lãnh đạo từ 1 đến 5 tổ dân phố, một ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể. Lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, các khâu trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân. Lãnh đạo quận luôn bám sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Đối thoại với nhân dân, DN để tìm giải pháp giải quyết vấn đề, tháo gỡ khó khăn, nhằm thực hiện có hiệu quả cao các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt
Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai hết sức trân trọng sự quan tâm và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành TP; đã giúp cho các cấp lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân trong quận vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên chặng đường phát triển.
Trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI. Tập trung thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2020), 6 chương trình công tác lớn, với phương châm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quản lý đô thị, đất đai, môi trường là nhiệm vụ thường xuyên; đảm bảo an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu”. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, xây dựng quận phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự nghiệp phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.