DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị: Thiết thực, sáng tạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiên Tú
26-03-2021 17:03
Kinhtedothi- Ngày 26/3, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tin liên quan
Sau khi có Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, chủ đề, kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai theo chủ đề của từng năm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến những điểm mới trong Chỉ thị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và các Chương trình trọng tâm của Đảng bộ cơ quan báo, nhất là chương trình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.
 Các đại biểu dự hội nghị.
Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.
Hàng năm, 100% đảng viên trong Đảng bộ báo đã thực hiện đầy đủ việc đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong kiểm điểm đảng viên năm trước.
Báo cũng duy trì tốt chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” định kỳ trên báo.
Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đều lựa chọn nội dung phù hợp để lồng ghép sinh hoạt và sinh hoạt chuyên đề về các nội dung này trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Các nội dung sinh hoạt chuyên đề được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả gắn với thực tiễn và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đã từng bước đi vào nền nếp, nội dung được cải tiến, dân chủ được phát huy, đảng viên đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.
Bình quân mỗi năm, Đảng ủy báo tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Trong đó tổ chức cho đảng viên các chuyến đi về nguồn, tại các di tích lịch sử cách mạng gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác như Khu di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên), khu di tích Tân Trào (Tuyên Quang)… Các chi bộ trực thuộc cũng sinh hoạt ít nhất 1 chuyên đề/năm về học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện.
Nhiệm vụ thời gian tới, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng đảng viên, thanh niên nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị vừa thiết thực, vừa sáng tạo, sinh động thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề, ngoại khóa. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ứng dụng vào thực tiễn công việc.
 Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, báo cũng làm tốt công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một trong những tờ báo quan trọng của TP Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về vấn đề này.
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cũng lưu ý, trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần cảnh giác với căn bệnh tự mãn, trì trệ, chậm đổi mới, tránh căn bệnh nói không đi đôi với làm, mất đoàn kết nội bộ. Thay vào đó,  mỗi cán bộ,  đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu, có ý thức học tập phấn đấu, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và các nghị quyết của Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị cũng như tôn chỉ, mục đích của báo; không lợi dụng danh nghĩa cơ quan để trục lợi cá nhân.
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cũng đề nghị Đảng ủy báo tiếp tục duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những cách làm chủ động, sáng tạo, đa dạng, phong phú, hiệu quả như sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, nói chuyện...
 Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao giấy khen cho các cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020.
Cùng với đó, thảo luận đưa ra định hướng giải pháp thực hiện tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên báo Kinh tế & Đô thị hay hơn, hấp dẫn, thực chất hơn, có tính phát hiện hơn. Ngoài ra, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Tại hội nghị, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị đã khen thưởng cho 9 cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020.