DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: “Dân vận khéo” góp phần nâng cao chất lượng phục vụ

Bài, ảnh: Linh Nguyễn
24-09-2019 08:18
Kinhtedothi - Với đặc thù đông tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội luôn xác định đúng tầm quan trọng để lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong từng cơ quan, đơn vị.
Nâng cao nhận thức, xây dựng cơ quan vững mạnh
Căn cứ Kế hoạch 70-KH/BDVTW ngày 26/2/2009 của Ban Dân vận T.Ư về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình hành động, quán triệt tới mọi cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, từ đó lan tỏa tới mọi đảng viên,cán bộ, công chức, viên chức, người lao động CBCCVC.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phùng Khải Lợi khảo sát tình hình làm việc sau Tết tại bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Nội.
Hàng năm, Ban Thường vụ ban hành kế hoạch, hướng dẫn các TCCSĐ xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt phong trào hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới, phức tạp ở cơ sở; kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình hay. Trong đó, ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 2/1/2018 “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP”; hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 2 Quy tắc ứng xử, 8 chương trình công tác của TP, 3 chương trình công tác Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020…
Thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức về công tác dân vận từ cấp Khối đến cơ sở; phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong công tác dân vận quần chúng ngày càng chặt chẽ, giúp nâng cao trách nhiệm cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu và nhận thức của đảng viên, CBCCVC về vai trò công tác dân vận trong xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.
Hàng năm, 100% chi, Đảng bộ, đoàn thể cơ sở đăng ký, tổ chức thực hiện, tuyên truyền về phong trào bằng nhiều hình thức phong phú. Đáng kể 10 năm qua, Đảng ủy Khối đã thành lập 25 đoàn kiểm tra 60 cơ sở về thực hiện các công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, qua đó ghi nhận nhiều đơn vị làm tốt: Đảng bộ các cơ quan Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Cục Thuế; Chi bộ cơ quan Ban Nội chính…
Nhiều mô hình ý nghĩa thiết thực
Nổi bật hàng năm, Đảng ủy Khối đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Ngày truyền thống công tác dân vận, Ngày Dân vận cả nước. Mô hình đăng ký, được công nhận ở cấp TP, cấp Khối, cơ sở không ngừng tăng về lượng và chất, thiết thực hơn, gắn với chủ đề năm và nhiệm vụ của đơn vị, rõ đối tượng vận động, mục tiêu.
Hàng năm, 100% cơ sở phối hợp với công đoàn triển khai kế hoạch thi đua thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng cơ quan văn hóa và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, như: Cải cách hành chính (CCHC), tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng CNTT, tăng chất lượng phục vụ của bộ phận “Một cửa”...
Năm nay, 68/68 cấp ủy cơ sở với 244 tập thể, 98 cá nhân đã đăng ký mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị (sớm hơn năm ngoái), trong đó nổi bật có nhiều tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện về CCHC, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ...
Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng có nhiều mô hình tập thể đăng ký nhất (16 tập thể), Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ TP có nhiều mô hình cá nhân nhất (45 cá nhân). Các đơn vị đang tích cực chuẩn bị cho Hội thi báo cáo viên giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 cấp Khối và tham gia Hội thi “Dân vận khéo” cấp TP, tổng kết 2019...
Phong trào tại cơ sở năm nay cũng diễn ra sôi nổi trên các lĩnh vực. Mô hình “Dân vận khéo” lĩnh vực văn hóa - xã hội gắn với Cuộc vận động “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, xây dựng văn hóa công sở… Đáng chú ý, trong xây dựng hệ thống chính trị, phong trào hướng vào đẩy mạnh CCHC, DVC trực tuyến nâng cao mức hài lòng của người dân, DN; xây dựng mô hình rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, quy trình, thời gian giải quyết…, giúp nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được giải quyết kịp thời tại các bộ phận tiếp nhận hành chính: Mô hình “Tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng” (Chi bộ Phòng Thanh tra PCTN - Đảng ủy Thanh tra TP); “Dân vận khéo trong công tác tiếp dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân TP” (Chi bộ Ban Tiếp công dân - Đảng ủy Văn phòng UBND TP)...

Từ bài học 10 năm qua, Đảng bộ Khối sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm chuyển biến mạnh từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; đồng thời tăng cường bồi dưỡng năng lực, trình độ, phẩm chất, phương pháp vận động quần chúng cho cán bộ cơ sở để thực hiện tốt phong trào gắn với “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…