DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2018-HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết 4

Theo TTXVN/Vietnam+
14-12-2016 18:27
Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tin liên quan
Ngày 14/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị.
Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương đã quán triệt nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung giới thiệu năm vấn đề lớn: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."
Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp, nghiên cứu kỹ các văn kiện của Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời tiếp tục rà soát, chỉ ra cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình có những biểu hiện nào suy thoái hoặc "tự diễn biến," " tự chuyển hóa" nào để có biện pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016 phải gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.
Để đảm bảo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến," " tự chuyển hóa" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm ra nguyên nhân và đề ra biện pháp, kế hoạch khắc phục. Những nơi có vấn đề phức tạp, cần được lãnh đạo, chỉ đạo làm rõ, có gợi ý kiểm điểm nghiêm túc.
Trong hai ngày 14-15/12, các đại biểu dự Hội nghị được lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung: Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nguồn tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Những nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.