DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân”

Linh Nguyễn
05-03-2019 13:13
Kinhtedothi - Sáng nay (5/3), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.
Tin liên quan
  • Đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân Đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đây là một hoạt động có ý nghĩa của Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Công văn 1727-CV/BTGTU ngày 21/2/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư” gồm: Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Kết luận 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

 Hơn 200 đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội học tập chuyên đề năm 2019

Tại đây, hơn 200 đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối được báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung trong chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Báo cáo viên cũng chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động thể hiện ý thức tôn trọng Nhân dân trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư thông qua sinh hoạt chi bộ hoàn thành trong tháng 3/2019 và báo cáo tổng hợp kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước 1/4/2019 để báo cáo Thường trực Thành ủy.
Cũng theo Đảng ủy Khối, đến nay toàn bộ chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã quyên góp ủng bộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 được hơn 1 tỷ đồng.