DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan thi hành án dân sự

12-01-2016 06:41
Kinhtedothi - Theo đó, tổng kinh phí Dự án gần 510 tỷ đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Tư pháp.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020”.

Dự án nhằm đầu tư đủ các trang thiết bị, phương tiện làm việc theo định mức đã được Nhà nước ban hành, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự. Cải thiện từng bước về điều kiện làm việc của Chấp hành viên, cán bộ, công chức, phục vụ trực tiếp cho hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

Tổng kinh phí Dự án gần 510 tỷ đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Tư pháp. Riêng đối với kinh phí thực hiện Đề án năm 2016, cho phép bổ sung ngoài dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Tư pháp để thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho từng năm trên cơ sở mức độ cấp bách, quy mô, yêu cầu kỹ thuật… để triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm triển khai Đề án trên theo đúng quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan.
TAG: