DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Diện mạo nông thôn Hà Nội sẽ thay đổi thế nào trong 5 năm tới?

Phương Đoàn
17-09-2019 18:35
Kinhtedothi-Ngày 17/9, Hội nghị nghiệm thu cấp TP đã nghiệm thu Đề tài “Đánh giá Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội 20-Ctr/TU.
Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Đề tài do Sở NN&PTNT TP Hà Nội chủ trì, thực hiện nghiên cứu và được thông qua tại hội nghị nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở. Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt, giải trình tiếp thu Đề tài.
Theo đó, Đề tài đã xác định đúng cơ sở lý luận, căn cứ pháp lý để Thành ủy, UBND TP đề ra những quan điểm, chủ trương chỉ đạo đúng đắn, phù hợp với nông nghiệp, nông thôn của Thủ đô trong giai đoạn tới.
 Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu
Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao Đề tài theo 5 vấn đề. Cụ thể, Đề tài đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc, yêu cầu nghiên cứu; các sản phẩm phụ của đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt, bao gồm báo cáo tổng quan đề tài, 2 bài báo khoa học và 1 cuốn sách chuyên khảo; Đề tài đã liên hệ và rút được bài học kinh nghiệm của các TP lớn trên thế giới và trong nước; Đề tài đã đánh giá đúng thực trạng nông nghiệp Hà Nội, tình hình xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân; đưa ra quan điểm, định hướng để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân Thủ đô;
Đề tài là tư liệu quan trọng để xây dựng tài liệu Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, để UBND đưa ra những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp TP, GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư nhận xét: Đề tài có nội dung rất xuất sắc, những người làm nghiên cứu am hiểu thực tiễn. Đây là một trong số ít đề tài nghiên cứu có nội dung không nặng về nghiên cứu khoa học, tập trung các vấn đề then chốt trong thực tế để giải quyết. Đề tài được Hội đồng cho điểm cao nhất trong các đề tài đã nghiệm thu cấp TP với 9,4 điểm.
 Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp TP, GS.TS Phùng Hữu Phú kết luận Hội nghị

Bên cạnh những ưu điểm, các thành viên Hội đồng tiếp tục có những góp ý để Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện như: Đề tài tiếp tục làm rõ hơn diện mạo của nông nghiệp Thủ đô trong 5 năm tới; quan tâm hơn tới giải pháp, chính sách và đời sống nông dân; làm rõ quan hệ biện chứng giữa nông nghiệp – nông dân và nông thôn. Đồng thời rà soát sự nhất quán giữa các nội dung, thể thức văn bản và sự hợp lý trong bố cục trình bày.