DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Minh Hiền thực hiện
27-01-2020 05:39
Kinhtedothi - Năm 2019, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác.
Nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn báo Kinh tế & Đô thị về những kết quả năm qua, đặc biệt là công tác xây dựng đảng của Hà Nội và định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020 - năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm gian hàng nông thôn mới tại huyện Gia Lâm. Ảnh: Phạm Hùng
Kính thưa đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, năm 2019 vừa đi qua đã để lại dấu ấn sâu sắc, ghi nhận những thành tựu quan trọng của Đảng bộ Thủ đô. Đồng chí đánh giá thế nào về những nét nổi bật nhất của Hà Nội năm qua?
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Thành phố phải chỉ đạo giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, tính chất, quy mô và yêu cầu chất lượng ngày càng cao, nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm cao, vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo nên dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô.
Nổi bật là, đã thực hiện tốt 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội XVI, trong đó, có 3 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đề ra sớm 2 năm (tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).
Trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ Thủ đô đều đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận: Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng cao, tăng 7,62%, đạt kế hoạch đề ra và cao nhất trong 4 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 264.710 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 383,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD. Du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá; khách du lịch đến Hà Nội đạt 29 triệu lượt, tăng 10,1%.
Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao và là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn; đến cuối năm 2019, đã có 6 huyện và 356/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 92,2%), trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến rõ rệt; các lĩnh vực phát triển văn hóa-xã hội đạt kết quả tích cực; chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường; đặc biệt là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố có chuyển biến mạnh và đạt được những kết quả quan trọng. Đó chính là tiềm năng, thế mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng bộ Thủ đô trong năm qua. Vị thế, uy tín và sức lan tỏa của Thủ đô ngày càng được nâng cao đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Năm 2019, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp đã có chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng. Đồng chí có thể khái quát về những điểm nổi bật trong công tác này?
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Năm 2019, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình, các nghị quyết, đề án, chuyên đề công tác lớn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Năm 2019 cũng là năm thứ hai liên tiếp được Thành ủy xác định là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Thành ủy Hà Nội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đặc biệt là Chương trình số 01 của Thành ủy (khóa XVI), tạo bước chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; phong cách lãnh đạo của cấp ủy đảng, cách thức quản lý, điều hành và lề lối làm việc hệ thống chính trị các cấp của Thành phố tiếp tục được đổi mới, bám sát thực tiễn, địa bàn.
Để tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong năm 2019, Thành ủy đã ban hành và triển khai 03 đề án sắp xếp 3 đảng bộ khối và Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Khối Công nghiệp. Đến nay, Đảng bộ Thành phố có 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc (giảm 09 đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ); đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể CT-XH Thành phố; sau sắp xếp giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND Thành phố. Sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống 159 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Thành phố đã sắp xếp 05 Ban Quản lý dự án từ 26 Ban: Giảm 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị và trưởng phó phòng (57,5%), giảm 143/839 biên chế và giảm được 7/23 trụ sở làm việc (30,4%).
Trong năm 2019, Thành ủy đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố... Sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức Đảng được quy định rõ ràng, khoa học hơn, phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc từng bước được nâng lên.
Tích cực chỉ đạo triển khai Đề án số 09-ĐA/TU ngày 23/11/2018 về “Thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”. Đến nay, Thành phố có 17/30 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện; 347/584 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; 20/584 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; 27/30 trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện... Chỉ đạo triển khai Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” gắn với kiện toàn thôn, tổ dân phố đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của pháp luật; hạn chế sự xáo trộn, coi trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập; không làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc tổ chức đại hội đảng các cấp, trước mặt là đại hội các chi bộ thôn, tổ dân phố.
Thành ủy chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến nay, đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và các đoàn thể CT-XH Thành phố; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh sang tự chủ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của nhân dân được nâng lên; thu nhập, đời sống của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên ngày càng tốt hơn; nổi bật là khối y tế của Thành phố.
Trên cơ sở sâu sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc ngay từ cơ sở, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có những giải pháp bài bản, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, từ đó giúp xử lý thành công nhiều vụ việc nóng, phức tạp, góp phần giữ vững sự bình yên của Thủ đô. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc của Nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài, xóa các “điểm nóng”; tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp đã lan tỏa niềm tin của nhân dân Thủ đô về một đảng bộ hành động ngày càng được nâng cao.
Việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng được nâng cao.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; chủ động chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự Đại hội; Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong năm, đã ban hành văn bản chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đã phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với 30 quận, huyện, thị ủy và 63 sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Chỉ đạo tập trung thực hiện Đề án số 04 của Thành ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đảng bộ Thành phố với phương châm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn, yêu cầu vị trí việc làm và đánh giá đúng thực chất kết quả học tập; đã hoàn thành tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 với 144 đồng chí; nguồn Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 86 đồng chí; nguồn giám đốc sở, ban, ngành Thành phố và tương đương, Chủ tịch HĐND - UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 với 84 đồng chí; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý với 40 đồng chí; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức 13 lớp/1.555 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp… tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ toàn Thành phố.
Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nội dung kiểm tra tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được đảng viên và nhân dân quan tâm; công tác xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Thành ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Thành phố đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 1.019 đảng viên. Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm, thụ lý 44 vụ án tham nhũng với 113 bị can, khởi tố 21 vụ, 40 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ với 1 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 18 vụ với 56 bị can… Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho 2.030 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn.
Công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ, chủ động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả toàn diện. Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền” gắn với chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 05/12/2016 của Thành ủy “Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đến nay, Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã kiểm tra tại 584/584 xã, phường, thị trấn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố có chuyển biến rõ nét, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, giúp giữ ổn định tình hình từ cơ sở.
Đặc biệt, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và được Bộ Chính trị đánh giá cao và ban hành Kết luận số 46-KL/TƯ ngày 19/4/2019; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Bên cạnh những thành tựu cơ bản đạt được, xin đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết còn có việc gì lãnh đạo Thành phố trăn trở và chưa thực sự hài lòng?
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Đánh giá một cách nghiêm túc và với thái độ cầu thị, Thành phố còn một số lĩnh vực phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa và chủ động có giải pháp khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Cụ thể như một số chỉ tiêu kinh tế phát triển chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhìn chung chưa cao; hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông nội đô và môi trường còn bức xúc.v.v…
Trong công tác xây dựng đảng, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp có nơi, có lúc chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trong các chi bộ doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu năng động, sáng tạo; còn có cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên vi phạm, phải xử lý kỷ luật.
Những hạn chế, khuyết điểm trên đã được các cấp, các ngành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục đối với từng cá nhân, tập thể; lãnh đạo các cấp của Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ để khắc phục trong thời gian tới.
Năm 2020 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố khóa XVI, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác xây dựng Đảng của Hà Nội?
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và Thủ đô Hà Nội - năm về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; năm diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố; kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội…; đòi hỏi các cấp, các ngành từ Thành phố tới cơ sở phải có quyết tâm cao, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, góp phần quan trọng vào thành công chung Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Thành ủy đã xác định chủ đề công tác năm 2020 là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Nhằm tạo đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp của Thành phố; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.
Để thực hiện được định hướng trên, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội như: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5% trở lên và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về kinh tế trong Kế hoạch 5 năm 2015-2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Thảnh ủy.
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về “Việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”, tạo sự chuyển biến về chất, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện các khâu của công tác cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố nhiệm kỳ mới. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TVV ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của Thành phố. Đồng thời, tiếp tục làm việc cụ thể với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội tại kỳ họp Quốc hội giữa năm 2020.
Như đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2020 là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Vậy Hà Nội đã có sự chuẩn bị thế nào cho nhiệm vụ này, thưa đồng chí?
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Để chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Trọng tâm là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 06 nhóm nội dung và 13 nhóm vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình và phương pháp về công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự; đặc biệt là chủ động gắn với thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Từ đầu năm 2019, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố đã được triển khai đồng bộ, dự thảo Báo cáo chính trị được chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, trên cơ sở ngay từ tháng 6/2018, Thành ủy đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 với 08 đề tài khoa học, trên các lĩnh vực công tác trọng tâm của Đảng bộ Thủ đô, nhằm xây dựng cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm luận cứ khoa học để xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.
Thành ủy thành lập 16 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo Ban Tổ chức Thành uỷ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự Đại hội theo đúng quy định; đặc biệt quan tâm những địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn, phức tạp. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội.
Qua thực tế kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 155 của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại một số địa phương cho thấy, các quận, huyện, thị ủy đều đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị, thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội; ban hành kế hoạch về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín; lấy “thước đo” là kết quả và đặc biệt là chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Để tránh tình trạng, càng đến gần đại hội, một số cán bộ vì ngại va chạm, nên có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó, hiệu quả công việc không cao; Thành ủy đã chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, thị ủy chú trọng chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, đặc biệt là công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các “điểm nóng”, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.
Với khí thế, quyết tâm và niềm tin của một mùa xuân mới, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Thành phố, kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!