DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

KINHTEDOTHI.VN
08-01-2020 09:06
Kinhtedothi - Tôi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Cơ quan thuế đã ra thông báo thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai đã gọi điện thoại cho tôi đến nhận thông báo thuế. Theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về quy định ghi nợ tiền sử dụng đất, tôi có được ghi nợ tiền sử dụng đất không? Nguyễn Văn Tân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tin liên quan
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về ghi nợ tiền sử dụng đất khi thỏa mãn 2 điều kiện sau đây: (1) Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm: Người có công với cách mạng; Hộ nghèo; Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
(2) Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất: Được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Như vậy, khi đáp ứng cả hai điều kiện nêu trên, bạn hoàn toàn được quyền ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của luật.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Đoàn Luật sư Hà Nội