DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp

Lâm Nguyễn
13-01-2020 14:52
Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung được Sở NN&PTNT Hà Nội nhấn mạnh trong kế hoạch triển khai cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.
Tin liên quan
Cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ người dân vay vốn tín dụng tại huyện Thạch Thất
Năm 2020, Sở NN&PTNT Hà Nội phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của kế hoạch CCHC của Sở. 100% các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra CCHC với các phòng ban, đầu mối trực thuộc. 100% các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.
Cùng với 100% số hồ sơ hợp lệ về TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn, Sở NN&PTTN Hà Nội cũng đặt mục tiêu 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.
Sở NN&PTNT Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo 100% đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt. 100% công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận theo kế hoạch đã đề ra.
100% các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính thực hiện đúng kế hoạch của UBND TP. 100% các đơn vị hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tiến tới ISO điện tử. Hoàn thành 100% kế hoạch về ứng dụng côngnghệ thông tin; 100% kế hoạch về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và trang bị tại bộ phận một cửa.
Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ chú trọng tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP và của Sở về công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đảm bảo thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 để cụ thể hóa và triển khai công tác này tại đơn vị…