DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Giải thể, sắp xếp một số ban chỉ đạo tại các bộ

Nam Thành
30-03-2018 23:57
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành.
Tin liên quan
 Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành khẩn trương gửi Bộ Nội vụ tổng hợp trước ngày 15/4/2018 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về giải thể Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương và Ủy ban Quốc gia APEC 2017.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sáp nhập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vào Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết duy trì Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2010 - 2015. Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành khẩn trương gửi Bộ Nội vụ tổng hợp trước ngày 15/4/2018 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ căn cứ vào Kế hoạch số 07-KH/TW và Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành.