DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Giảm đáng kể thủ tục gây phiền hà

Hà Bình
26-12-2019 10:22
Kinhtedothi - 100% hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đó là những mục tiêu được TP nhấn mạnh trong Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2020 của TP Hà Nội vừa được Chủ tịch UBND TP ký ban hành theo Quyết định.
Tin liên quan
 Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Long Biên. Ảnh: Thanh Hải

Kế hoạch nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong 7 nội dung của công tác cải cách hành chính. Trong đó, về công tác chỉ đạo, điều hành, TP đặt mục tiêu 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý; 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC; 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP giao được bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng…
Đặc biệt, về cải cách hành chính và thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông", TP đề ra chỉ tiêu 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của TP; 100% các kiến nghị, phản ánh của người dân, DN được tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời; 100% hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn... TP sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, kiến nghị loại bỏ thủ tục, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị… Đồng thời, công bố kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành.
TP cũng sẽ chú trọng, đa dạng hơn nữa các kênh thông tin trực tuyến trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân đối với quy định về thủ tục hành chính. Triển khai thí điểm mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên (ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt), làm tiền đề nhân rộng mô hình, tạo thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức, tinh giản biên chế…
Với nội dung hiện đại hóa hành chính, TP phấn đấu: 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 60% thủ tục hành chính có quy định cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức 4 có phát hồ sơ cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó có ít nhất 30% số hồ sơ được xử lý trực tuyến. Đồng thời, có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện qua hệ thống thông tin "một cửa" điện tử TP. 50% số thủ tục có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính… TP cũng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu mở rộng, tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4…
Trước đó, đánh giá về kết quả CCHC, lãnh đạo TP nhận định, trong giai đoạn 2016 - 2020, CCHC thực sự là một điểm sáng trong ba khâu đột phá của TP, thể hiện qua các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP năm 2018: Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng rất cao trong 2 năm liên tiếp (năm 2017, năm 2018), xếp thứ 2/63 tỉnh, TP. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2018 tăng 16 bậc so với năm 2017. Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT) xếp thứ 2 cả nước...