DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ

Hà Bình
26-04-2021 13:41
Kinhtedothi - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong các cơ quan từ T.Ư đến địa phương có ý nghĩa hết sức to lớn.
Qua đó, từng tập thể, cá nhân đã dần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hơn trách nhiệm công vụ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn…
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, đạo đức công vụ không phải tự thân mà có, mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Bác cũng luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật...
 Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng
Từ cuộc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư vừa qua cho thấy, việc học tập và làm theo Bác được tổ chức tốt đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Qua đó, vận dụng vào việc làm thiết thực, cụ thể, thường xuyên, với cách làm sáng tạo, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức đã mang lại hiệu quả thực tiễn. Trong đó, các cơ quan đã xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân.

Tại Hà Nội, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị cũng được gắn với các chủ đề công tác như “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”… Trong đó, với mục tiêu lấy người dân và DN làm trọng tâm để phục vụ, tất cả hệ thống bộ máy chính trị của TP đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.
Đồng thời, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp Nhân dân, bằng những giải pháp cụ thể, các cấp, các ngành của TP Hà Nội đã tạo được chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực công tác. Việc chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ, toàn diện, nhất là đổi mới quy chế làm việc, quy trình công tác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin... cũng góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ.

Thực tế cho thấy, các cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị đã thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo. Đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người. Từ kết quả này, trong các nhiệm vụ đặt ra cho việc gắn học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, một nội dung quan trọng là sẽ tiếp tục gắn với đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.