DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện đúng quy định lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đô thị

Thùy Anh
18-11-2019 15:31
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4982/UBND-ĐT, yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND, ngày 17/9/2014, của UBND TP về quy định lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn TP.
Tin liên quan
Ảnh minh họa.
Công văn nêu rõ, UBND TP nhận được Văn bản số 5691/QHKT-KHTH, ngày 8/10/2019, của Sở QH-KT báo cáo về việc trong khi chờ Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn về thực hiện Luật Quy hoạch và sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng, đề nghị rà soát Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND, ngày 17/9/2014, của UBND TP về quy định lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn TP và xử lý chuyển tiếp trong quá trình thực hiện.
Về việc này, UBND TP giao Sở QH-KT thực hiện theo đúng quy định, cụ thể: Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép quy hoạch; các giấy phép quy hoạch đã cấp còn hiệu lực thực hiện (cấp trước ngày 30/8/2019) thì tiếp tục thực hiện theo thời hạn ghi trong giấy phép quy hoạch theo đúng quy định tại Điều 4, Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30/8/2019, của Chính phủ.
Để cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập dự án đầu tư, quản lý xây dựng theo quy hoạch… UBND TP giao Sở QH-KT và UBND các quận, huyện, thị xã (đối với các đơn vị đủ điều kiện) tiếp tục thực hiện chấp thuận quy hoạch TMB và PAKT (không quy định là TTHC) để tạo điều kiện hồ sơ dự án không bị gián đoạn, thúc đẩy các dự án trên địa bàn TP với yêu cầu: Quy trình, các bước thực hiện phải rõ ràng, công khai, dễ hiểu; các văn bản phải nộp trong hồ sơ chấp thuận quy hoạch TMB và PAKT phải có danh mục cụ thể (không được quy định bổ sung các giấy tờ mà luật và các nghị định không bắt buộc, nằm ngoài danh mục hồ sơ); hồ sơ đủ thủ tục đã nhận qua một cửa không được trả lại khi chưa có kết quả giải quyết; không được yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hồ sơ quá 1 lần; trường hợp hồ sơ còn thiếu phải bổ sung, phải có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Sở QH-KT có trách nhiệm rà soát nội dung Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND, ngày 17/9/2014, của UBND TP và dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ những nội dung trong Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật số 35, Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 11/5/2019, của Chính phủ.