DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến

Hà Thanh
22-07-2019 09:13
Kinhtedothi - Trong đó gồm 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.
Theo thông tin từ Sở TT&TT Hà Nội, tính đến hết quý II/2019, đã công bố danh mục 72 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi bổ sung 1 danh mục TTHC, 01 TTHC và bãi bỏ 161 TTHC. 100% các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.
 Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn/)
Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện với 3.311.866 hồ sơ đã giải quyết, trong đó đúng hạn : 3.307.408 hồ sơ, tỷ lệ 99.86%; đang giải quyết: 51.957 hồ sơ.
TP đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 1 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.
Cũng trong giai đoạn này, Chủ tịch UBND TP đã ban hành 5 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.
Ngoài ra, Cổng Giao tiếp điện tử TP đã được nâng cấp, mở rộng trên nền tảng mới, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành của UBND TTP, tích hợp kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
TP cũng đã tiến hành việc triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp trên toàn địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định, đảm bảo Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của TP có tính năng đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định.